Seminarium

Kompetensseminarium med fokus på arbetsmarknadsfrågor

Plats

Online

Startdatum

18 mars 2024

Välkommen till ett seminarium där du får insikt i den senaste forskningen om hur Arbetsförmedlingens reform påverkar kommunernas arbetsmarknadsverksamhet. Dessutom kommer vi utforska arbetsgivarnas perspektiv gällande förutsättningarna för att integrera långtidsarbetslösa på den reguljära arbetsmarknaden.

Seminariet anordnas som en del av den FoU-plattform för arbetsmarknadsfrågor som finns inom Göteborgsregionen (GR). Initiativtagare till dagen är GR:s chefsnätverk för arbetsmarknadsfrågor och syftet är att sprida kunskap samt ge inspiration och reflektion om kommunala arbetsmarknadsinsatser.

Program

Introduktion till kunskapsseminariet

Natalja Lipovskaja Nilsson, planeringsledare, Göteborgsregionen. Natalja är moderator för dagen och kommer presentera FoU i Västs arbete samt lotsa oss genom kompetensseminariets program.

Hur har kommunernas arbetsmarknadsverksamhet påverkats av
Arbetsförmedlingens reformering?

Gunilla Bergström, forskare vid FoU i Väst, Göteborgsregionen. Gunilla presenterar rapporten ”Kommunernas vägval i arbetsmarknadspolitiken”. I studien undersöks hur de kommunala arbetsmarknadsverksamheterna i Göteborgsregionen mött upp de förändringar som reformeringen av Arbetsförmedlingen fört med sig. Frågor som ställs är vilka strategier som använts, om strategierna skiljer sig åt mellan olika verksamheter och vad skillnaderna i så fall beror på. Läs mer och ladda ner rapporten Kommunernas vägval i arbetsmarknadspolitiken

Vad behövs enligt arbetsgivarna för att deltagarna ska vara anställningsbara?

Anna Angelin, docent vid Socialhögskolan Lunds universitet. Annas forskningsområden är främst fattigdom, aktivering, socialpolitik och försörjningsstöd. Tillsammans med professor Rickard Ulmestig vid Linnéuniversitetet genomför hon forskningsprojektet "Arbetsgivarkontakter inom kommunens arbete med arbetslösa" som studerar kommunal aktivering av långtidsarbetslösa ur arbetsgivares perspektiv. Vad anser arbetsgivarna om kommunal aktivering, dess funktion och deltagare samt hur fungerar det att ta emot dem i praktiken på arbetsplatserna. Vad behövs enligt arbetsgivarna för att deltagare ska vara anställningsbara och fungerande på den ordinarie arbetsmarknaden. Vi får lyssna till resultatet av studien där närmare 300 arbetsgivare har intervjuats.

Frågestund och summering av seminariet

FoU-plattform arbetsmarknad i Göteborgsregionen

FoU-plattformens primära syfte är att bidra till ökad kunskap om kommunernas arbetsmarknadsinsatser. Läs mer om FoU-plattformen arbetsmarknad

Kontakt

Frågor om seminariet:

Frågor om anmälan:

Kurs och konferens

Kontakta oss för frågor kring anmälan.

Anmälan

Sista anmälningsdag

11 mars 2024

Avgift

Kostnadsfritt

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

Måndag 18 mars klockan 13.00–15.30.

Digitalt via Teams (länk sänds veckan innan seminariet).

Målgrupp

Dagen vänder sig till medarbetare och chefer som arbetar med arbetsmarknadsfrågor eller närliggande områden såsom till exempel vuxenutbildning, studie- och yrkesvägledning, socialtjänst eller integration. Seminariet är relevant både för dig som arbetar i kommunal verksamhet och för dig som arbetar inom Arbetsförmedlingen eller andra organisationer med uppdrag inom arbetsmarknadspolitiken.

Medfinansiär

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen, logo

Uppdaterad