Utbildning

Kompetensutveckling för kommun- och nämndsekreterare

Plats

Göteborg

Startdatum

8 juni 2023

Den här tvådagarskursen ger dig som kommun- eller nämndsekreterare kunskap och verktyg så att du blir stärkt i din roll.

Att vara kommun- och nämndsekreterare är utmanande roller. Du behöver vara en tusenkonstnär och kunna ha många bollar i luften samtidigt. Du ska kunna svara på många frågor, allt från om kaffet är beställt till svåra juridiska frågor kopplade till nämndadministrationen och sammanträdestekniken. Du har en central roll, du är verkligen spindeln i nätet.

Syftet med denna utbildning är att förmedla verktyg till din verktygslåda.
Målet är att du ska känna dig stärkt i din roll. Du ska våga ta en större plats under sammanträdet, bidra till ett effektivare sammanträde och kunna författa ett rättssäkert protokoll.

Under två dagar går vi går igenom nämndadministrationen från ax till limpa, det vill säga allt från att en handling inkommer tills den hamnar i arkivet. Vi går igenom på vilket sätt kommunallagen, förvaltningslagen, offentlighets- och sekretesslagen och dataskyddsförordningen (GDPR) påverkar det nämndadministrativa arbetet. Vidare hur ni kan bygga upp en robust ärendeberedningsprocess och vikten av att ha en sådan. Du får lära dig sammanträdestekniken och hur du skriver ett rättssäkert protokoll. Du som deltagare kommer att kunna utbyta erfarenheter med deltagare från andra kommuner.

Innehåll

Den första dagen fokuserar på delar i kommunallagen och förvaltningslagen och även andra lagar som har betydelse för kommun- och nämndsekreteraren i dennes profession. Vi går igenom hur man kan bygga en robust ärendeberedningsprocess, hur du författar en bra tjänsteskrivelse, vi går igenom de olika jävsgrunderna och varför det är så viktigt att ha ordning i diariet, med mera, med mera.

 • Kort om sammanhangen i den kommunal juridiken
  – Grundlagar, generella lagar, speciallagar
 • Kommunens organisation
  – Hur kan och får kommunala organisationer se ut?
 • Kommunfullmäktiges uppgifter
  – Vilka ärenden ska behandlas av fullmäktige?
  – Vilka ärenden anses vara av principiell betydelse eller av större vikt
 • Kommunstyrelsens och nämndernas uppgifter
  – Vilka ärenden ska behandlas av kommunstyrelsen och nämnderna?
 • Utskottens uppgifter
  – Vilka ärenden ska utskott behandla?
 • Reglementets betydelse
 • Styrande dokument
 • Revisorernas roll
 • Hur väljs ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnd och utskott?
 • Delegation
  – Till vem/vilka kan beslutsrätten delegeras?
  – Anmälan av delegationsbeslut – hur, vad och varför?
  – Brådskande beslut
 • Jäv
 • Tjänsteskrivelsen
  – Vad ska den innehålla?
  – Hur bör den disponeras?
 • Ärendeberedningsprocessen
  – Hur kan vi bygga en robust ärendeberedningsprocess?
 • Varför vi diarieför och vikten av att ha ordning i diariet

Den andra dagen fokuserar på hanteringen av det som händer strax innan sammanträdet, på sammanträdet och efter sammanträdet. Målet är att du lättare ska hunna hantera och lösa krångliga situationer som kan uppstå på sammanträdet. Vidare hur du författar rättssäkra protokoll.

 • Kallelsen
  – Uppbyggnaden av kallelsen
  – Vad ska skickas ut med kallelsen?
 • Sammanträdet
  – Ordförandens roll
  – Sekreterarens roll
  – Inkallelseordningen
 • Samarbetet med ordföranden
  – Hur får du ett bra samarbete med ordföranden?
 • Sammanträdesteknik
  – Formalia och beslutandegången.
  – Olika yrkanden
  – Vilka yrkanden måste ställas proposition på först?
 • Hur hanterar vi tre, fyra, fem eller fler olika yrkanden?
 • Omröstningar
 • Protokollskrivning
  – Vilka är de lagliga grunderna för protokollskrivning?
  – Hur skriver du ett rättssäkert protokoll?
  – Exempel från verkligheten
 • Laglighetsprövning
  – Vem kan överklaga kommunala beslut?
  – Överklaganden enligt kommunallagen och enligt förvaltningslagen

Utbildare

Marie Nikonoff har arbetat som kommunsekreterare i 38 år. Hon har arbetat i både små och stora kommuner. Hennes bana börjande i Partille kommun 1984. I april 2022 avslutade hon sin anställning som kommunsekreterare i Linköpings kommun för att i stället, i egen regi, utbilda och föreläsa om bland annat nämndadministration, sammanträdesteknik och protokollskrivning.

Kontakt

Frågor om kursen:

Björn Wallermark

Utbildningsledare och projektledare

031-335 53 64

Frågor om anmälan:

Kurs och konferens

Kontakta oss för frågor kring anmälan.

Anmälan

FULLBOKAD - DET GÅR BRA ATT ANMÄLA SIG TILL RESERVPLATS

Sista anmälningsdag

25 maj 2023

Efter sista anmälningsdag är anmälan bindande. Vid återbud därefter debiteras full avgift. Du kan alltid överlåta din plats åt någon annan.

Avgift

6 000 kr exkl. moms

I priset ingår kaffe och lunch.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

8–9 juni 2023.
Dag 1: kl. 9.00–16.30.
Dag 2: kl. 09.00–16.00.

Plats i centrala Göteborg meddelas i samband med bekräftelsen cirka två veckor innan kursstarten.

Målgrupp

Kommun- och nämndsekreterare.

Uppdaterad