Utbildning

Kvalificerad processledning – fortsättningskurs

Plats

Göteborg

Startdatum

Ej bestämt

Utbildningen vänder sig till dig som tidigare har gått påbyggnadsutbildningen "Kvalificerad processledarutbildning" för yrkesverksamma trafik- och samhällsplanerare.

KTH har sedan 2013 bedrivit en påbyggnadsutbildning i processledning, ledarskap och integrerad trafik- och bebyggelseplanering. Sedan 2013 genomförs den i samarbete med Göteborgsregionen (GR).

Denna fortsättningskurs syftar till att fördjupa kunskaper och förståelse för hur processledning kan genomföras i enskilda processer och hur den kan tillämpas inom den egna organisationen i relation till olika samverkansparter. Utmaningarna är att hantera intressekonflikter vid skilda organisations- och myndighetskulturer, olika aspekter på hållbarhets- och klimatkrav och samtidigt hantera krav på effektivitet i planeringsprocesserna.

Kursen avser att

  • aktualisera grundkursens teori-, metod- och omvärldskunskaper,
  • fördjupa kursdeltagarnas personliga förståelse av att leda komplexa projekt utifrån erfarenheter av egen tillämpning.

Mer om kursen

Kursen genomförs under tre dagar samt en mellan liggande dag för eget arbete. De två första dagarna sker i GR:s lokaler både dag- och kvällstid. Deltagarna ombesörjer själva övernattningen. Den avslutande dagen sker helt digitalt.

Upplägget bygger på att gemensamt och i grupper bearbeta erfarenheter och exempel som ni kursdeltagare tar med till kurstillfället. Som deltagare ska du en vecka innan kursstart skicka in en kort beskrivning av en egen specifik erfarenhet, ett dilemma eller processexempel som är angeläget att få diskutera under kursen.

De inledande två kursdagarna, 5-6 mars, ägnas åt överblickar av omvärldsförutsättningar, aktualisering av teorier och metoder samt presentation och diskussion av deltagarnas bidrag. Ni kommer också att i lärgrupper bearbeta en vald uppgift.

Den avslutande dagen, 15 mars, ägnas åt gemensamma genomgångar och diskussioner utifrån lärgruppernas redovisningar. Denna dag sker helt digitalt. Vi avslutar med reflektioner kring vad kraven på samhällsomställning innebär i ett hårdnande samhällsklimat där vägval och beslut ska hanteras under osäkerhet.

Utbildningen varvar teori och omvärldsanalyser med konkret utforskande av deltagarnas egen praktik. Det sker genom föreläsningar, seminariediskussioner och lärgruppssamtal.

DAG 1: 5 mars i GR:s lokaler

09.00 Samling med kaffe/te
09.30 Incheckning och presentationer av deltagarna
10.30 Introduktion av samhällsuppdrag, gruppuppdrag och omvärldsförutsättningar. Kursens centrala begrepp, modeller, teorier och verktyg.
12.00 Lunch
13.00 Presentation av deltagarnas fall. Kommentarer från kursledningen
17.00 Val av intressanta fall för fördjupning i lärgruppsformat
18.00 Mingel och middag
19.30 Arbete i lärgrupper

DAG 2: 6 mars i GR:s lokaler

08.30 Incheckning
09.00 Planeringsförutsättningar i kris – reflektion, tillbaka- och framåtblick
10.00 Omställningskapacitet – reflektioner från planering för hållbara transportsystem
11.00 Dialogisk process kring gemensamt lärande
12.00 Lunch
13.30 Utblicksföreläsningar och gruppdiskussioner
15.30-16.00 Avrundning och avslutning

DAG 3: 8 mars Online

13.00-16.00 Arbete i lärgrupper

DAG 4: 15 mars, online

09.00 Incheckning
09.15 Genomgång av fallen
12.00 Lunch
13.00 Utblick med gäster och kursledning
14.30-15.00 Summering och avslutning

Professor Karolina Isaksson KTH, prof. em Carl-Johan Engström samt certifierad coach Ann Malmsten INDEA.

Kontakt

Frågor om kursen:

Frågor om anmälan:

Kurs och konferens

Kontakta oss för frågor kring anmälan.

Inloggning

Anmälan

Anmälan är stängd

Efter sista anmälningsdag är anmälan bindande. Vid återbud därefter debiteras full avgift. Du kan alltid överlåta din plats åt någon annan.

Avgift

Kursavgiften är 8 950 kronor exkl. moms.

Avgiften faktureras efter att de två första dagarna är genomförda. I avgiften ingår kursdokumentation samt fika och lunch under samtliga dagar. Gemensam mingelmiddag på kvällen 5 mars ingår också.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

5, 6, 8 och 15 mars 2024.

De två första dagarna äger rum fysiskt på GR, Anders Personsgatan 8 i Göteborg. Övriga två dagar sker digitalt.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som genomgått utbildningen vid någon av de tidigare kurstillfällena.

Finansiär och samarbetspartners

KTH Arkitektur och samhällsbyggnad

Logotyp för KTH

Uppdaterad