Utbildning

Kvalificerad processledning – fortsättningskurs

Plats

Varberg och Stockholm

Startdatum

Ej bestämt

Utbildningen vänder sig till dig som tidigare har gått påbyggnadsutbildningen för yrkesverksamma trafik- och samhällsplanerare i ledarskap och integrerad trafik- och bebyggelseplanering.

KTH har sedan 2011 bedrivit en påbyggnadsutbildning för yrkesverksamma trafik- och samhällsplanerare i ledarskap och integrerad trafik- och bebyggelseplanering. Sedan 2013 genomförs kursen i samarbete med GR.

Kursen syftar till att fördjupa kunskaper och förståelse för hur processledning kan genomföras såväl i enskilda processer som hur den kan tillämpas inom den egna organisationen generellt och i relation till olika samverkansparter. Utmaningarna är att hantera intressekonflikter vid skilda organisations- och myndighetskulturer, olika aspekter på hållbarhets- och klimatkrav och samtidigt hantera krav på effektivitet i planeringsprocesserna.

Kursens avser att

  • aktualisera grundkursens teori-, metod- och omvärldskunskaper,
  • fördjupa er kursdeltagares personliga insikter att leda komplexa projekt utifrån egna förutsättningar och utifrån erfarenheter av egen tillämpning.

Mer om utbildningen

Kursen genomförs i tre heldagar. De två första är sammanhängande och den tredje genomförs en vecka senare. Upplägget bygger på en bearbetning – gemensamt och i smågrupper – av de erfarenheter och exempel som ni kursdeltagare för med sig till kurstillfället. Du som deltagare ska därför en vecka innan kursstart skicka in en kort beskrivning av en egen specifik erfarenhet, ett dilemma eller processexempel som du ser som angeläget att få diskutera under kursen.

De inledande dagarna 28 och 29 mars ägnas åt överblickar av omvärldsförutsättningar, aktualisering av teorier och metoder, presentation av er deltagares bidrag samt ett planeringsspel.

Vidare kommer ni i lärgruppsform i utforskande samtal bearbeta de bidrag som ni har med er. Lärgruppen ska, utöver tid under de två första dagarna, också avsätta ytterligare en dag mellan den 29 mars och 5 april för arbete med fördjupning, summering och presentation.

Den avslutande kursdagen 5 april ägnas åt gemensam genomgång av, diskussion om och utblickar från gruppernas redovisningar.

Utbildningen varvar teori och omvärldsanalyser med konkret utforskande av er deltagares egen praktik. Det sker genom föreläsningar, seminariediskussioner, planeringsspel och lärgruppssamtal.

DAG 1: 28 mars i Varberg
09.30 Samling kaffe
10.00 Incheckning och presentationer av deltagarna
11.00 Intro samhällsuppdrag, gruppuppdrag, omvärld. Modeller, teorier, verktyg
12.00 Lunch
13.30 Presentation av deltagarnas fall. Kommentarer av kursledningen
17.00 Val av intressanta fall för fördjupning
Middag
19.00 Reflekterande och utvidgande föreläsning

DAG 2: 29 mars i Varberg
08.30 Incheckning
09.00 Den nya planeringsverkligheten - reflektion, tillbaka- och framåtblick
10.00 Omställningskapacitet
11.00 Samtal i smågrupper och i plenum över fm föreläsningar
Lunch
13.30 Organisation och organisering – hur förändras organisationskulturer
14.30 Hur kan FAC tillämpas? Vunna erfarenheter
15.30 Lyssnandets praktik
16.30-17.00 Avrundning av dagen

Någon dag under tiden 30 mars–1 april: Lärgruppsmöten om valda fall

DAG 3: 5 april i Stockholm
08.30 Incheckning
09.00 Genomgång av fallen
12.00 Lunch
13.30 Utmaningar för profession - panelsamtal
15.00-16.00 Avslutning

Om du önskar gå kursen med akademiska poäng (3 hp) behöver du göra en anmälan och registrering via KTH. Examinationen görs i form av en skriftlig inlämningsuppgift (uppsats/kursessä). Meddela Karolina Isaksson via mejl till karolina.isaksson@abe.kth.se om du vill gå kursen med akademiska poäng.

Adj. prof. Karolina Isaksson från KTH, senior forskare och konsult Carl-Johan Engström samt Ann Malmsten från INDEA.

Kontakt

För information om kursen:

Frågor om kursinnehåll kan ställas till Karolina, karolina.isaksson@abe.kth.se, Carl-Johan, carljohan.engstrom@gmail.com

För information om anmälan och praktiskt upplägg:

Inloggning

Anmälan

Sista anmälningsdag

21 januari 2022

Max 24 deltagare.

Anmälan är bindande och vid återbud efter sista anmälningsdag debiteras full avgift. Du kan alltid överlåta din plats åt någon annan.

Avgift

Kursavgiften är 13 750 kronor exkl. moms och faktureras i efterhand. I avgiften ingår kost och logi men inte eventuella resor.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

28–29 mars samt 5 april 2022.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som genomgått utbildningen vid någon av de tidigare kurstillfällena.

Finansiär och samarbetspartners

KTH Arkitektur och samhällsbyggnad.

Uppdaterad