Utbildning

Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)

Plats

Göteborg

Startdatum

8 februari 2024

Välkommen till en utbildningsdag för dig som i din yrkesroll behöver ha kunskap om lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Dagen utgår i huvudsak från socialnämndens ansvar enligt SoL för personer med en missbruks- och beroendeproblematik, LVM-lagstiftningen och HSLF-FS 2022:37.

Det är kommunernas socialnämnd som har det yttersta ansvaret för att personer med missbruks- eller beroendeproblematik får hjälp att komma ifrån sitt missbruk och beroende. Utgångspunkten är frivillighet och medbestämmande från den enskilde.

Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM, 1988:870), är en tvångslag som kompletterar socialtjänstlagen (SoL). LVM reglerar kommunens skyldighet och yttersta ansvar att omhänderta personer för att kunna motivera till fortsatt vård och behandling under frivilliga former. Handläggning och dokumentation av ärenden som rör personer med missbruks- och beroendeproblematik styrs framförallt av SoL och LVM och regleras mer i detalj i Socialstyrelsens författningssamling (HSLF-FS 2022:37).

Ur kursens innehåll

 • Syftet med LVM – socialnämndens ansvar
 • Förutsättningar för vård
 • Den enskildes rättigheter
 • Anmälningsplikt
 • Utredning
 • Ansökan
 • Omedelbart omhändertagande
 • Tidsfrister
 • Vårdens inledning och fortsatt planering
 • Upphörande av vård
 • Processen i domstol
 • Rättsfall
 • Praktiska övningar och diskussioner i kammarrätten

Utbildare

Hannah Kejerhag Oldenmark är auktoriserad socionom och har sin yrkeserfarenhet inom tillsyn och kvalitetsutveckling av socialtjänsten. Sedan 2015 utbildar hon även i handläggning och dokumentation gällande socialnämndens verksamhet.

Kontakt

Frågor om kursen:

Frågor om anmälan:

Kurs och konferens

Kontakta oss för frågor kring anmälan.

Anmälan

Sista anmälningsdag

18 januari 2024

Efter sista anmälningsdag är anmälan bindande. Vid återbud därefter debiteras full avgift. Du kan alltid överlåta din plats åt någon annan.

Avgift

För anställda i kommunerna i Göteborgsregionen: 2 950 kr exklusive moms. För övriga: 3 250 kr exklusive moms.

I avgiften ingår kaffe och lunch.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

8 februari kl. 9.00–16.00.

Plats i centrala Göteborg meddelas i bekräftelse som vi skickar cirka två veckor före kursstart.

Målgrupp

Enhetschefer, socialsekreterare och handläggare inom socialtjänsten.

Uppdaterad