Utbildning

Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)

Plats

Ej bestämt

Startdatum

28 april 2022

Välkommen till en utbildningsdag för dig som i din yrkesroll behöver ha kunskap om lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Utbildningsdagen utgår i huvudsak från socialnämndens ansvar enligt SoL för personer med en missbruks- och beroendeproblematik, LVM-lagstiftningen och SOSFS 2014:5.

Det är kommunernas socialnämnd som har det yttersta ansvaret för att personer med missbruks- eller beroendeproblematik får hjälp att komma ifrån sitt missbruk och beroende. Utgångspunkten är frivillighet och medbestämmande från den enskilde.

Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM, 1988:870), är en tvångslag som kompletterar socialtjänstlagen (SoL). LVM reglerar kommunens skyldighet och yttersta ansvar att omhänderta personer för att kunna motivera till fortsatt vård och behandling under frivilliga former. Handläggning och dokumentation av ärenden som rör personer med missbruks- och beroendeproblematik styrs framförallt av SoL och LVM och regleras mer i detalj i Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS 2014:5).

Ur kursens innehåll

 • Syftet med LVM – socialnämndens ansvar
 • Förutsättningar för vård
 • Den enskildes rättigheter
 • Anmälningsplikt
 • Utredning
 • Ansökan
 • Omedelbart omhändertagande
 • Tidsfrister
 • Vårdens inledning och fortsatt planering
 • Upphörande av vård
 • Processen i domstol
 • Rättsfall
 • Praktiska övningar och diskussioner i kammarrätten

Utbildare

Hannah Kejerhag Oldenmark är auktoriserad socionom och har sin yrkeserfarenhet inom tillsyn och kvalitetsutveckling av socialtjänsten. Sedan 2015 utbildar hon även i handläggning och dokumentation gällande socialnämndens verksamhet.

Kontakt

För information om kursen:

För information om anmälan:

Kurs och konferens

Kontakta oss för frågor kring anmälan.

Anmälan

Sista anmälningsdag

7 april 2022

Anmälan är bindande och vid återbud efter sista anmälningsdag debiteras full avgift. Du kan alltid överlåta anmäld plats åt någon annan.

Avgift

För anställda i kommunerna i Göteborgsregionen: 2 850 kr exklusive moms. För övriga: 3 150 kr exklusive.

I avgiften ingår kaffe och lunch.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

28 april 2022 kl. 9.00–16.00.

Plats meddelar vi i bekräftelse cirka två veckor innan kursstart.

Målgrupp

Enhetschefer, socialsekreterare och handläggare inom socialtjänsten.

Uppdaterad