Utbildning

Lex Sarah och systematiskt kvalitetsarbete i praktiken

Plats

Göteborg

Startdatum

30 november 2022

Syftet med denna halvdag är att ge vägledning för kvalitetsarbetet i praktiken, främst med fokus på utredning och åtgärder. Kursen riktar sig till chefer, arbetsledare, verksamhetsutvecklare och andra som arbetar med att tillämpa Lex Sarah inom kommunal eller privat sektor.

Lex Sarah är en viktig del av arbetet med systematiskt kvalitetsarbete inom hela socialtjänstens verksamhetsområde, inklusive LSS. Nämnden eller huvudmannen är ansvarig för att det finns rutiner och arbetsformer som säkerställer att detta hanteras på ett korrekt och ändamålsenligt sätt.

En utmaning är hur arbetet med Lex Sarah ska bedrivas i praktiken för att det ska leda till reella effekter. Syftet med Lex Sarah är att verksamheten ska utvecklas så att den enskilde får insatser av god kvalitet, och ytterst så att enskilda skyddas från missförhållanden. Därför är det nödvändigt med uppföljning för att säkra att den önskvärda effekten uppnås.

Syfte och upplägg

Syftet med denna halvdag är att utifrån en grundläggande genomgång av regelverket ge vägledning för arbetet i praktiken, främst med fokus på utredning och åtgärder.

Innehållet baseras på tillämplig lagstiftning, föreskrifter, allmänna råd och Socialstyrelsens handbok om Lex Sarah samt iakttagelser från IVO:s tillsyn. Som stöd för det praktiska arbetet med att utreda missförhållanden ges en kort genomgång av SKR:s modell för händelseanalys.

Innehåll

Kort om systematiskt kvalitetsarbete och regelverket för Lex Sarah.

Utredning Lex Sarah:

  • Kartlägga missförhållanden och bakomliggande orsaker
  • Kort genomgång av modell för händelseanalys
  • Relevanta åtgärder
  • Lex Sarah-anmälan till tillsynsmyndigheten

Genomförande och uppföljning av åtgärder – hur tillvaratar vi erfarenheter och följer upp effekter?

Skicka gärna frågor!

För att kursen ska bli så användbar som möjligt uppmuntrar vi dig som deltagare att i samband med anmälan skicka frågeställningar, reflektioner eller exempel på svårigheter i arbetet med Lex Sarah. Mejla dem till susanne.vannerberg@goteborgsregionen.se

Utbildare

Ulrika Ekebro, auktoriserad socionom med bakgrund inom socialtjänst och tillsynsverksamhet. Arbetar sedan 2010 med utbildning, handledning och andra former av utveckling inom det sociala området.

Kontakt

För frågor om kursen:

För frågor om anmälan:

Kurs och konferens

Kontakta oss för frågor kring anmälan.

Anmälan

Sista anmälningsdag

21 november 2022

Anmälan är bindande och vid återbud efter sista anmälningsdag debiteras full avgift. Du kan alltid överlåta din plats åt någon annan.

Avgift

För anställda i Göteborgsregionens kommuner: 1 700 kr exkl. moms.
Övriga: 2 000 kr exkl. moms.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

30 november 2022, kl 13–16.30.

Plats i centrala Gäöteborg meddelas i bekräftelsen.

Målgrupp

Chefer, arbetsledare, verksamhetsutvecklare och andra som arbetar med att tillämpa Lex Sarah inom kommunal eller privat sektor.

Uppdaterad