Utbildning

LSS – lagstiftningen och dess praktiska tillämpning

Plats

Göteborg

Startdatum

23 november 2021

Kursen riktar sig till dig som är i behov av kunskap om grunderna i LSS och den praktiska tillämpningen av lagen. Främst gäller det dig som nyligen börjat handlägga frågor som rör LSS, men även dig som behöver en genomgång för att hålla dig uppdaterad i ämnet.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som ställer stora krav på en rättssäker handläggning. För att den som handlägger ärenden enligt LSS ska kunna göra korrekta bedömningar krävs det kunskaper, inte bara om LSS utan även om angränsande socialrättslig lagstiftning.

Syftet med kursen är att ge en allmän genomgång av lagen och dess tillämpning. Det ges stort utrymme för er deltagares frågeställningar och erfarenhetsutbyte. Vi går igenom personkretsen och andra villkor för insats, insatsernas innehåll samt ansvars- och verkställighetsfrågor. Vidare berör vi den enskildes rätt enligt annan lagstiftning, exempelvis SoL och HSL. I mån av tid tar vi även upp frågor om kvalitet och tillsyn samt Lex Sarah.

Innehåll

 • Förutsättningar för rätt till LSS-insats
 • Personkretsbedömning
 • Varaktighetsrekvisitet
 • LSS och dess förhållande till SoL och HSL
 • Råder det skillnad mellan goda levnadsvillkor (LSS och skälig
  levnadsnivå (SoL)? Vari består i så fall denna skillnad?
 • Föräldraansvar, makeansvar, samboansvar
 • Vad innebär det att insats enligt LSS är tillgodosedd ”på annat sätt”?
  (7§ LSS)
 • Insatserna – innehåll och villkor
 • Vägledande avgöranden
 • Verkställighetsfrågor och den enskildes eventuella inflytande över dessa
 • Kvalitet, tillsyn, Lex Sarah, individuell plan
 • Kursdeltagarnas egna frågor

Utbildare

Finn Kronsporre. Finn är jurist och har lång erfarenhet av att arbeta med processföring och rådgivning kring handikapprättsliga förmåner.

Kontakt

För information om kursen:

För information om anmälan:

Kurs och konferens

Kontakta oss för frågor kring anmälan.

Anmälan

Sista anmälningsdag

2 november 2021

Anmälan är bindande och vid återbud efter sista anmälningsdag debiteras full avgift. Du kan alltid överlåta din plats åt någon annan.

Avgift

För anställda i Göteborgsregionens kommuner: 2 750 kr exkl. moms.
Övriga: 3 150 kr exkl. moms.

I priset ingår kaffe och lunch.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

Tisdag 23 november 2021 kl. 09–16.

Plats i centrala Göteborg meddelas i bekräftelse som vi skickar cirka två veckor före kursstart.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som är i behov av kunskap om grunderna för LSS och den praktiska tillämpningen av lagen. Främst gäller det dig som nyligen börjat handlägga frågor som rör LSS, men kursen passar även för dig som är i behov av en genomgång för att hålla dig uppdaterad i ämnet.

Uppdaterad