Utbildning

MI-baserad coaching i rollen som arbetsledare eller chef

Plats

Göteborg

Startdatum

19 september 2023

Motiverande samtal (Motivational Interviewing, MI) är en samtalsmetod som används i rådgivning och behandling för att underlätta förändringsprocesser. Denna kurs vänder sig till dig som är arbetsledare eller metodstödjare.

Innehåll

 • Rollen som arbetsledare eller chef för kollegor.
 • De olika kommunikationsstilarna: följa, vägleda, styra.
 • Coachande förhållningssätt och MI-andan.
 • Aktivt lyssnande: frågor, reflektioner, summeringar, affirmationer.
 • Vägledningsprocesserna: engagera, fokusera, framkalla, planera och följ upp.
 • Motivationsfaktorerna: angelägenhet, självtillit, beredskap och beslut.
 • Känna igen och framkalla förändringsprat.
 • Coachingmodellen GROW: målformulering, nulägesanalys, problemlösning, handlingsplan.
 • Meny-Agenda: strukturera, hitta fokus och lösningar i grupp.
 • Ge feedback och information i dialog – individuellt och i grupp.
 • Förändringshjulet – de olika faserna i en förändringsprocess.
 • Att coacha i de olika faserna: inte redo–osäker–redo
 • Förebygga och bemöta motståndsyttranden – individuellt och i grupp.

Upplägg

Utbildningsupplägget för alla dagar är övningsbaserat. Dagarna innehåller kortare teoretiska moment som varvas med reflektionsfrågor (individuellt, i par och i storgrupp), erfarenhetsutbyte, filmvisning/samtalsexempel (med utbildaren som samtalsledare), skriftliga reflektionsövningar samt samtalsövningar i grupper om 2-7 deltagare.

Utbildaren ger kort personlig feedback i övningsmomenten för den som önskar. Mellan utbildningstillfällena uppmuntras du som deltagare att formulera en hemuppgift med syfte att tillämpa coachande färdigheter. Du förväntas lägga minst två timmars arbete per vecka mellan utbildningsdagarna. Hemuppgifterna följs upp vid nästkommande utbildningstillfälle.

Inför kursstart förväntas du ha repeterat grunderna i MI-principerna i MI-andan och ett par av färdigheterna i ett aktivt lyssnande (frågor och reflektioner).

Utbildare

Karolina Edler, som är utbildare och handledare på PeakVision. Medlem i MINT (Motiviational Interviewing Network of Trainers).

Förkunskaper

Du bör ha viss förkunskap för att delta i denna kurs, antingen genom att ha gått en grundkurs i MI eller genom att delta i en introduktion som vi anordnar digitalt den 1 september 2023 klockan 9-12. Introduktionen är för dig som inte har gått grundkurs i MI under de senaste tre åren eller som önskar repetera grunderna i metoden inför kursstart.

Våra övriga kurser i Motiverande samtal (MI)

Här hittar du alla aktuella kurser i MI Länk till annan webbplats.

Även som uppdragsutbildning

Vi kan även ge denna utbildning på uppdrag. Hör av er om ni vill att vi anordnar utbildningen för just er verksamhet.

Metodhandledning i MI

Som stöd för det praktiska arbetet med Motiverande Samtal (MI) erbjuder Göteborgsregionen möjligheten för arbetsgrupper eller utvalda medarbetare på en arbetsplats att få handledning i MI. Läs mer om metodhandledning i MI

Kontakt

För frågor om kursen:

Patrick Gruczkun

Utbildningsledare och projektledare

031-335 51 82

För frågor om anmälan:

Kurs och konferens

Kontakta oss för frågor kring anmälan.

Anmälan

Sista anmälningsdag

18 augusti 2023

Max 16 deltagare.

Anmälan är bindande och vid återbud efter sista anmälningsdag debiteras full avgift. Du kan alltid överlåta din plats åt någon annan.

Avgift

För anställda i Göteborgsregionens kommuner: 7 000 kr exkl. moms.
Övriga: 7 500 kr exkl. moms.

I avgiften ingår fika, lunch och kurslitteratur.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

19 september, 10 oktober, 7 november och 28 november. Alla dagar kl. 09–16. Frukostfika från 08.30.

GR Konferens, Anders Personsgatan 8, Göteborg.

MI-introduktion (digitalt)

1 september 2023, klockan 9–12.

Introduktionen är för dig som inte har gått grundkurs i MI under de senaste tre åren eller som önskar repetera grunderna i metoden inför kursstart.

Målgrupp

Du som har kunskaper i MI sedan tidigare och som arbetar som arbetsledare eller chef.

Uppdaterad