Utbildning

Momskurs för kommuner

Plats

Göteborg

Startdatum

22 november 2022

På den här kursen får du en översiktlig genomgång av regelverken för moms, samt en helhetsbild av och en inblick i hur momsen fungerar för kommuner.

Mervärdesskattereglerna är svåra – både att tolka och tillämpa. Kommuner och landsting hanterar momsen både i ”det vanliga systemet” och i det särskilda systemet för momsersättning (den tidigare kallade ”Ludvikamomsen”). Det vanliga systemet, bestämmelserna i mervärdesskattelagen, styrs dessutom av mervärdesskattedirektivet. Det är alltså inte endast svensk rätt som ska beaktas utan hänsyn måste också tas till EU-rätten.

Om kursen

På kursen får du en översiktlig genomgång av regelverken samt en helhetsbild av och en inblick i hur momsen fungerar för kommuner. Vi går igenom vad som gäller enligt mervärdesskattelagen med fokus och fördjupning inom de områden som är av särskild betydelse för kommuner. Vi tittar också på den så kallade EU-momsen. Vad gäller vid internationell handel med varor och tjänster? Vi berör också momsdirektivets bestämmelser och betydelse. Vi går igenom när rätt till momsersättning föreligger enligt den särskilda lagen om rätt till momsersättning för kommuner och landsting. Förutom en genomgång av regelverken kommer vi också att titta närmare på vissa domstolsavgöranden och Skatteverkets ställningstaganden.

Innehåll

Genomgång av bestämmelserna i mervärdesskattelagen (1994:200) med särskilt fokus på och fördjupning inom de områden som är störst betydelse för kommuner.

  • Vad ska beskattas? Vilka transaktioner är momspliktiga – vilka är momsfria?
  • Bidrag, social omsorg, kultur, utbildning och avgifter för myndighetsutövning med mera – vad gäller?
  • På vad ska momsen beräknas och skattesatser?
  • Avdragsrätt för ingående moms?
  • Lokal/fastighetsupplåtelser
  • ”EU-moms” – internationell handel med varor och tjänster
  • Mervärdesskattedirektivet (Rådets direktiv 2006/112/EG). Vad innebär Sveriges medlemskap i EU i momssammanhang?
  • Genomgång av reglerna i lag om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner och landsting (2005:807).
  • När och för vad har kommuner och landsting rätt till momsersättning?
  • När ska tidigare erhållen momsersättning justeras?

Vi avslutar dagen med information om nyheter inom momsorådet – allt i mån av tid.

Utbildare

Jeanette Fored, skatteexpert på avdelningen för juridik på Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Kontakt

För frågor om kursen:

För frågor om anmälan:

Kurs och konferens

Kontakta oss för frågor kring anmälan.

Anmälan

Sista anmälningsdag

7 november 2022

Anmälan är bindande och vid återbud efter sista anmälningsdag debiteras full avgift. Du kan alltid överlåta din plats åt någon annan.

Avgift

3 750 kr exkl. moms.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

Tisdagen den 22 november 2022. Samling med kaffe kl. 08.30. Start kl. 09.00 och avslutning kl. 16.00.

Plats i centrala Göteborg meddelas i den skriftliga bekräftelsen som vi skickar cirka tio dagar innan kursstarten.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är anställd i en kommun och som i ditt arbete behöver förbättra och fördjupa dina kunskaper inom momsområdet.

Uppdaterad