Seminarium

Morgonwebbinariet – seminarier om socialt arbete

Plats

Online

Startdatum

5 oktober 2023

Den första torsdagen i varje månad är du välkommen till Morgonwebbinariet – ett kostnadsfritt webbinarium på temat socialt arbete. Föreläsarna kommer från Göteborgsregionen, FoU i Väst och Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet.

Morgonwebbinarier hösten 2023

7 september: Utökade hembesök till förstagångsföräldrar i Göteborg
– ser vi några effekter och betydelser av programmet?

Föreläsare: Lisbeth Lindahl, FoU i Väst

Göteborg har arbetat med Utökade hembesök i socio-ekonomiskt utsatta områden sedan 2019. Föreläsningen handlar om resultat från den externa utvärderingen av satsningen och handlar om vilka betydelser och effekter hembesöken verkar ha för föräldrar och barn.

Tid: 7 september kl 8:30–9:00

Morgonwebbinariet – syfte

Syftet med Morgonwebbinariet är att på ett enkelt sätt sprida aktuell forskning om socialt arbete till medarbetare och chefer i kommunerna i Göteborgsregionen.

5 oktober: Vårdmiljön vid SiS ungdomshem

Föreläsare: Kajsa Nolbeck, Institutionen för socialt arbete

Kajsas avhandling från 2022 handlade om vårdmiljön på Statens Institutionsstyrelses (SiS) särskilda ungdomshem. Vad gör institutionsmiljön, institutionens materialiteter och inlåsningen med relationerna mellan ungdomar och personal på de särskilda ungdomshemmen? Nu arbetar hon med ett projekt som handlar om varför, när och på vilket sätt myndighetsutövande socialsekreterare anser att en placering på Sis ungdomshem är motiverad. Projektet tar avstamp i avhandlingen och i att ungdomar med vitt skild problematik placeras (ofta tillsammans) på Sis ungdomshem, och att såväl ungdomar som personal lyfte detta som hinder för vård och behandling.

Tid: 5 oktober kl 8:30–9:00
Klicka här för att delta (Teamslänk publiceras dagen innan webbinariet)

Morgonwebbinariet – tid och plats

Första torsdagen i varje månad kl 8:30–9:00. Kostnadsfritt. Ingen anmälan.

2 november: Samskapande process kring forsknings- och utvecklingsarbete inom ekonomiskt bistånd

Föreläsare: Cornelia Björk och Gunilla Bergström, FoU i Väst

Webbinariet handlar om en förstudie där FoU i Väst, tillsammans med socialsekreterare och chefer inom ekonomiskt bistånd och forskare från Göteborgs universitet/socialt arbete, formulerat ett forsknings- och utvecklingsprojekt med syfte att främja lokal kunskapsutveckling inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd. Du kommer att få veta mer om den samskapande processen och om innehållet i det planerade projektet.

Tid: 2 november kl 8:30–9:00
Klicka här för att delta (Teamslänk publiceras dagen innan webbinariet)

Morgonwebbinariet – arrangörer

Ett samarbete mellan Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet och Göteborgsregionen, FoU i Väst.

7 december: Klienters handlingsrum – om narkotikaanvändares handlingsrum i mötet med socialtjänst och hälso- och sjukvård ur ett klientperspektiv

Föreläsare: Johan Lindwall, Institutionen för socialt arbete

Föreläsningen tar avstamp i ett pågående forskningsprojekt där klientens möte med människobehandlade organisationer står i centrum. En utgångspunkt är att begrepp som brukarmakt och brukarinflytande har fått en allt större betydelse, samtidigt som det fortfarande finns ett stort behov av att vidga och fördjupa förståelsen för klientens position i relation till olika hjälporganisationer. I centrum står klienter med en narkotikaproblematik och deras möte med verksamheter inom socialtjänst och hälso- och sjukvård, och exempel på frågor som berörs är hur klienter uppfattar och resonerar kring sitt eget respektive verksamhetsrepresentanters ansvar, vilka överväganden de gör i frågor som berör integritet och självbestämmande, hur tvångsvårdslagstiftningen påverkar mötet med verksamhetsrepresentanter samt vad de lyfter som viktigt i mötet med hjälporganisationer.

Tid: 7 december kl 8:30–9:00
Klicka här för att delta (Teamslänk publiceras dagen innan webbinariet)

Kontakt

Jenny Rehnman

FoU-chef, Göteborgsregionen FoU i Väst
jenny.rehnman@goteborgsregionen.se
031-335 51 33

Therése Wissö

Viceprefekt, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet
therese.wisso@socwork.gu.se
031-786 63 86

Anmälan

Ingen föranmälan – klicka bara på respektive Teamslänk för att delta.

Avgift

Ingen avgift.

Mer information

Tid och plats

Första torsdagen i varje månad kl. 8.30-9.00. Exakt datum framgår av informationen om respektive webbinarium.

Målgrupp

Morgonwebbinariet vänder sig i första hand till medarbetare och chefer i de 13 kommunerna i Göteborgsregionen – men alla intresserade är varmt välkomna!

Går det att se Morgonwebbinariet i efterhand?

Nej, webbinarierna spelas inte in.

Om du vill veta mer om en föreläsning är du välkommen att kontakta oss, se kontaktuppgifter här intill.

Arrangörer

Morgonwebbinariet arrangeras av:

Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet Länk till annan webbplats.

Göteborgsregionens forsknings- och utvecklingsenhet, FoU i Väst

Uppdaterad