Konferens

Mötesplats Ekonomiskt bistånd

Plats

Göteborg

Startdatum

Ej bestämt

Välkommen till Mötesplats Ekonomiskt bistånd 1 december 2021! Den här dagen är en arena för anställda inom Ekonomiskt bistånd. Dagen syftar till kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte inom ditt område, och inspiration till nytt tänkande och nya perspektiv.

Program

08.15 Registrering med fika startar

09.00 Välkommen och inledning av moderator Cecilia Axelsson, planeringsledare inom IFO/FH på Göteborgsregionen.

09.10 Att driva utvecklingsarbete inom ekonomiskt bistånd – Erfarenheter från SKR:s projekt för att minska långvarigt biståndsmottagande
Vad kan vi lära och hur kan vi bli bättre? Föreläsning och workshop.

Cornelia Björk arbetar sedan 2015 som analytiker på FoU i Väst på GR. Hon har en lång yrkeserfarenhet av att arbeta med utvärdering och uppföljning på kommunal, regional och nationell nivå. Cornelia var projektledare för SKR:s förstudie inför planeringen av ett nationellt utvecklingsarbete inom ekonomiskt bistånd (länk). Cornelia har också fungerat som projektledare för utvärderingen av det utvecklingsprojekt som SKR drivit inom verksamhetsområdet mellan 2018 och 2021 (länk).

10.15 Fikapaus

10.40 Fortsättning: Att driva utvecklingsarbete inom ekonomiskt bistånd

12.00 Lunch

13.00 Barnkonventionen

Barns röster om Barnkonventionen. Utifrån barns egna röster, kunskap och tankar får vi veta mer om hur vi ska tillgodose deras rättigheter och leva upp till barnkonventionen.

Maria Jylkkä, Göteborgsansvarig på Maskrosbarn och Hanna Lennartsson, kurator på Maskrosbarn.

14.15 Fikapaus

14.30 Fortsättning Barnkonventionen

15.00 Känslor, kärlek, bekräftelse och ledarskap utan tal – Vad kan människan lära av schimpansen?

Schimpanserna är mer lika oss än vi tror. De känner sorg, ilska och glädje och har samma behov av närhet och bekräftelse som vi. Eller är det tvärtom vi som är mer lika schimpanserna än vi tror? Hur gör de för att må bra, hur arbetar chefen i gruppen, hur uppfostrar de sina barn, bryr de sig om varandra mer än vi? I en allt mer krävande livs- och arbetsmiljö har vi kanske mycket att lära av schimpansen.

Ing-Marie Persson har vigt sitt liv åt människans närmaste släktingar – schimpanserna. Hon är internationellt engagerad för schimpansens utsatta situation i det vilda. Under sin tid som primatansvarig i Furuviksparken utvecklade hon en unik relation till parkens schimpansflock som accepterade henne som fullvärdig flockmedlem. Idag är hon verksam som ordförande i Sweden Chimpanzee Trust och samarbetar med schimpansreservat i DRC Kongo och Sierra Leone för att bevara schimpansernas miljö och utvecklingsmöjligheter.

16.00 Avslutning och reflektioner

GR:s mötesplatser

På GR:s mötesplatser träffas medarbetare och chefer från verksamheterna i våra medlemskommuner och får ta del av varandras erfarenheter, inspireras till nytt tänkande och nya perspektiv samt stärka yrkesrollerna. Det är verksamheterna själva som visar upp sig och lär av varandra, genom att presentera projekt, arbetssätt och lösningar på vardagsnära problem i form av seminarier, workshoppar och utställningar.

Det startade 2002 med Mötesplats IFO, som 2021 arrangeras för 19:e gången. Under åren har GR arrangerat mötesplatser inom Funktionshinder, Äldreomsorg, Skola, Hälsa, Ekonomiskt bistånd samt Psykiatrisamordning.

Kontakt

För information om konferensen:

För information om anmälan:

Kurs och konferens

Kontakta oss för frågor kring anmälan.

Anmälan

FULLBOKAT - Det går bra att anmäla sig till reservplats

Anmälan för de förbetalda platserna görs via länk som IFO-chef/kontaktperson tillhandahåller.

Sista anmälningsdag

Obs! Förlängd anmälningstid fram till och med den 19 november 2021.

Anmälan är bindande och vid återbud efter sista anmälningsdag debiteras full avgift. Du kan alltid överlåta din plats åt någon annan.

Avgift

Mötesplatsen är ett arrangemang där en del av platserna är förbetalda av GR:s medlemskommuner Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund och Öckerö.
Vem som ska delta utses av IFO-chef/kontaktperson i respektive kommun som också tillhandahåller anmälningslänken till arrangemanget.

Avgift för övriga: 1 950 kr exkl. moms.
I priset ingår kaffe och lunch.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

1 december kl. 9.00–16.15.
Registrering och fika från kl. 8.15.
Eriksbergshallen Quality hotell 11, Göteborg.

Vi skickar bekräftelse cirka tio dagar före konferensen.

Målgrupp

Personal som arbetar med ekonomiskt bistånd.

Uppdaterad