Utbildning

Mötesplats Funktionshinder

Plats

Ej bestämt

Startdatum

Ej bestämt

Nästan 500 deltagare kom till Mötesplats Funktionshinder 6 och 7 april 2022! Här hittar du en konferensrapport som innehåller en sammanfattning av de två dagarna:

Konferensrapport från Mötesplats Funktionshinder 2022

Mötesplats Funktionshinder är till för oss som arbetar inom verksamhet Funktionshinder. Det är också vi som står för innehållet under dagen. Syftet är att vi ska lära av varandra, inspireras till nytt tänkande och nya perspektiv inom våra verksamheter och stärka yrkesrollen.

Nästa mötesplats?

Datum för nästa Mötesplats Funktionshinder är ännu inte bestämt.

GR:s mötesplatser

På GR:s mötesplatser träffas medarbetare och chefer från verksamheterna i våra medlemskommuner och får ta del av varandras erfarenheter, inspireras till nytt tänkande och nya perspektiv samt stärka yrkesrollerna. Det är verksamheterna själva som visar upp sig och lär av varandra, genom att presentera projekt, arbetssätt och lösningar på vardagsnära problem i form av seminarier, workshoppar och utställningar.

Det startade 2002 med Mötesplats IFO, som 2022 arrangeras för 20:e gången. Under åren har GR arrangerat mötesplatser inom Funktionshinder, Äldreomsorg, Skola, Hälsa, Ekonomiskt bistånd samt Psykiatrisamordning.

Kontakt

Anmälan

Mötesplats Funktionshinder är ett arrangemang där platserna är förbetalda. Vem som ska gå utses av chef i respektive kommun eller stadsdel.

Mer information

Tid och plats

Datum för nästa Mötesplats Funktionshinder är ännu inte bestämt.

Målgrupp

Personal och chefer inom Funktionshinder i GR:s medlemskommuner.

Uppdaterad