Utbildning

Mötesplats Funktionshinder

Plats

Göteborg

Startdatum

6 april 2022

Mötesplats Funktionshinder är till för oss som arbetar inom verksamhet Funktionshinder. Det är också vi som står för innehållet och dagen.

Efter att pandemin under 2020 tvingade oss att ställa in vår mötesplats så siktar vi nu på en comeback våren 2022 med förnyad energi och bibehållet koncept.

Syftet är att:

  • Lära av varandra
  • Inspirera till nytt tänkande och nya perspektiv inom våra verksamheter
  • Stärka yrkesrollen

Program kommer senare

Vi planerar just nu för innehållet under de två dagarna och återkommer längre fram med ett program.

Vi som arbetar med program och planering:

  • Camilla Hesselroth, Göteborg Stad
  • Christian Sandgren, Lerums kommun
  • Petra Runevik, Partille kommun
  • Nicholas Singleton, Göteborgsregionen
  • Patrick Gruczkun, Göteborgsregionen

Restriktioner gällande covid-19

Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer, vilket innebär att vaccinationsbevis kommer att krävas för att delta.

GR:s mötesplatser

På GR:s mötesplatser träffas medarbetare och chefer från verksamheterna i våra medlemskommuner och får ta del av varandras erfarenheter, inspireras till nytt tänkande och nya perspektiv samt stärka yrkesrollerna. Det är verksamheterna själva som visar upp sig och lär av varandra, genom att presentera projekt, arbetssätt och lösningar på vardagsnära problem i form av seminarier, workshoppar och utställningar.

Det startade 2002 med Mötesplats IFO, som 2021 arrangeras för 19:e gången. Under åren har GR arrangerat mötesplatser inom Funktionshinder, Äldreomsorg, Skola, Hälsa, Ekonomiskt bistånd samt Psykiatrisamordning.

Kontakt

Patrick Gruczkun

Utbildningsledare och projektledare

031-335 51 82

Anmälan

Mötesplats Funktionshinder är ett arrangemang där platserna är förbetalda.
Vem som ska gå utses av chef i respektive kommun eller stadsdel.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

6–7 april 2022

Målgrupp

Personal och chefer inom Funktionshinder i GR:s medlemskommuner.

Uppdaterad