Konferens

Mötesplats HR 2025

Plats

Göteborg

Startdatum

26 mars 2025

Välkommen till Mötesplats HR – en arena för medarbetare och chefer inom HR i Göteborgsregionens 13 medlemskommuner. Kom och lyssna, lär och dela med dig! Årets tema är Arbetsliv i förändring.

Dagen innehåller föreläsningar och seminarier och syftar till att vi ska dela kunskap och erfarenheter med varandra, stimulera till nytänkande och handlingskraft, nätverka och få inspiration i yrkesrollen.

Utöver storföreläsningar kan du välja mellan olika seminarier samt en workshop där vi delar tips och funktioner över kommungränserna. Dagen avslutas med eftersnack och mingel.

Arbetsliv i förändring är temat för årets mötesplats

Under dagen utforskar vi och delar med oss av hur HR kan arbeta för att skapa förutsättningar för ett arbetsliv i förändring. Vi vill synliggöra möjligheter och utmaningar som finns när omvärlden, arbetslivet, kompetenskraven och våra arbetssätt förändras. Med temat vill vi stärka HR-funktionen och gemensamt rusta oss för att tillsammans möta utmaningarna framöver.

På mötesplatsen delar vi med oss av olika insatser som görs för att utveckla verksamheterna. Det kan till exempel handla om arbete för att utveckla våra ledare och medarbetare, främjande av god organisatorisk och social arbetsmiljö eller utveckling med hjälp av digitalisering och AI.

Mötesplats HR är ett tillfälle för dig som är medarbetare eller chef inom HR att träffas för att dela erfarenheter, nätverka och ta del av föreläsningar och seminarier.

Vad vill ni dela med er av på Mötesplats HR?

Vi skapar programmet till Mötesplats HR tillsammans och vill gärna veta om ni har gjort något i er verksamhet som ni kan berätta om på ett seminarium eller i en workshop. De valbara seminarierna eller workshopparna kommer att vara max 60 minuter långa. Hör gärna av dig om du har frågor eller vill veta mer.

Skicka ditt förslag senast den 10 oktober via e-post till bjorn.wallermark@goteborgsregionen.se. I anmälan vill vi att du berättar lite kort (max en halv A4-sida) om ditt/ert arbete och om hur du/ni önskar presentera det på mötesplatsen.

I november räknar vi med att ha programmet klart.

Läs om tidigare Mötesplats HR

Medarbetarskap var temat för den allra första Mötesplats HR som arrangerades 15 mars 2023. Läs en sammanfattning av Mötesplats HR 2023

Kontakt

Björn Wallermark

Utbildningsledare och projektledare

031-335 53 64

Anmälan

Anmälan öppnar senare

Mer information

Tid och plats

26 mars 2025 i Göteborg

Målgrupp

Medarbetare och chefer inom HR i Göteborgsregionens medlemskommuner.

I mån av plats erbjuder vi även platser till övriga kommuner. Besked om plats bekräftas senast i samband med sista anmälningsdagen.

Uppdaterad