Konferens

Mötesplats Nära vård

Plats

Göteborg och online

Startdatum

3 maj 2022

Kommuner och regioner är mitt uppe i omställningen till nära vård. Men vad händer i Göteborgsregionens kommuner? Boka in 3 maj – då arrangerar vi Mötesplats Nära vård.

Omställningen till god och nära vård handlar om att vården behöver komma närmare patienten och brukaren. Utvecklingen pågår på lokal, regional och nationell nivå. GR vill stödja och synliggöra kommunernas arbete kopplat till nära vård, både det som kommunerna gör själva och det som görs i samarbete med regionen.

Program kommer inom kort.

Mer om mötesplatsen

Mötesplats Nära vård är en mötesplats för att sprida erfarenheter och ta del av andras erfarenheter. Det blir en dag då du kan inspirera och få inspiration, samt ta del av och öka din kunskap om vad som är på gång inom Göteborgsregionen vad gäller omställningen till nära vård.

Det unika med GR:s Mötesplatskoncept är det kollegiala erfarenhetsutbytet då vi berättar för varandra om våra olika verksamheter genom workshoppar och seminarier. Under dagen kommer vi även att inspirera genom föreläsningar från nationella aktörer inom nära vård. Målgruppen för konferensen är personal som arbetar med omställningen till nära vård inom sin verksamhet: chefer, MAS, MAR, legitimerad personal, biståndshandläggare, verksamhetsutvecklare med flera.

På Mötesplats Nära vård den 10 februari kommer Lisbeth Löpare-Johansson. Lisbeth är samordnare för nära vård på Sveriges kommuner och regioner (SKR). Som samordnare har hon uppdraget att stödja omställningen till nära vård. Hon är sjuksköterska och har tidigare bland annat arbetat som primärvårdschef.

Läs mer om hur GR arbetar med nära vård.

GR:s mötesplatser

På GR:s mötesplatser träffas medarbetare och chefer från verksamheterna i våra medlemskommuner och får ta del av varandras erfarenheter, inspireras till nytt tänkande och nya perspektiv samt stärka yrkesrollerna. Det är verksamheterna själva som visar upp sig och lär av varandra, genom att presentera projekt, arbetssätt och lösningar på vardagsnära problem i form av seminarier, workshoppar och utställningar.

Det startade 2002 med Mötesplats IFO, som 2021 arrangeras för 19:e gången. Under åren har GR arrangerat mötesplatser inom Funktionshinder, Äldreomsorg, Skola, Hälsa, Ekonomiskt bistånd samt Psykiatrisamordning.

Kontakt

Karin Westberg

Utbildningsledare och projektledare

031-335 53 88

Anmälan

Information om anmälan kommer senare.

Avgift

Kostnadsfritt. Finansieras genom GR:s uppdrag inom nära vård.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

3 maj 2022 på Scandic Crown i Göteborg.

Mötesplatsen kommer att vara både fysisk och digital. Program och mer information kommer senare.

Målgrupp

Personal som arbetar med omställningen till nära vård inom sin verksamhet: chefer, MAS, MAR, legitimerad personal, biståndshandläggare, verksamhetsutvecklare med flera.

Uppdaterad