Konferens

Mötesplats Primärvård – dela med dig av dina erfarenheter!

Plats

Göteborg

Startdatum

24 oktober 2023

SAVE THE DATE: Välkommen till en dag som visar på omställning inom primärvården och där vi kan inspirera varandra om vad som pågår i vårdens samverkan mellan region och kommun inom Göteborgsregionen. Vi vill också att du medverkar och delar med dig av dina erfarenheter.

Omställningen till nära vård kräver samverkan mellan huvudmän, både organisatoriskt och praktiskt, för att patienten ska få den bästa vården. Primärvård bedrivs av kommun och region samt i privat regi, med syfte att ge medborgarna en nära och bra vård.

Mötesplats Primärvård arrangeras av Göteborgsregionen (GR) i samarbete med delregional vårdsamverkan. Det blir en dag för regional och kommunal primärvård att mötas, sprida goda exempel och ta del av varandras erfarenheter. Du får möjlighet att inspirera, få inspiration och öka din kunskap om vad som är på gång inom Göteborgsregionen när det gäller omställningen till nära vård på primärvårdsnivå.

Konceptet Mötesplats

Det unika med mötesplatskonceptet är det kollegiala erfarenhetsutbytet, då vi tillsammans delar med oss av våra verksamheter genom parallella seminarier. Under dagen får vi även inspiration genom föreläsningar från nationella aktörer inom nära vård.

Vi vill att du medverkar och delar med dig av dina erfarenheter!

Vi vill stödja och synliggöra det arbete som pågår kopplat till nära vård, med fokus på det som görs i samarbete mellan kommun och region. Hur har ni samverkat inom nära vård i er verksamhet? Vilka lärdomar kan ni dela med er av?

Skriv ner och berätta kort (max en halv A4) om ert arbete. Vi vill ha in ditt bidrag senast 15 augusti 2023 via mejl till Karin Westberg.

Vi erbjuder alla som medverkar med ett seminarium eller en workshop en utbildningsdag i presentationsteknik.

I början av september räknar vi med att ha klart programmet och ser gärna att du/ni är en del av detta!

Kontakt

Frågor om konferensen:

Karin Westberg

Utbildningsledare och projektledare

031-335 53 88

Frågor om anmälan:

Kurs och konferens

Kontakta oss för frågor kring anmälan.

Anmälan

Program med möjlighet att anmäla sig kommer i början av september.

Avgift

Deltagaravgift.

Medverkande i mötesplatsens program deltar kostnadsfritt.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

24 oktober 2023.

Elite Park Avenue, Kungsportsavenyen 36 i Göteborg.

Målgrupp

Personal som arbetar med nära vård inom regional och kommunal primärvård, chefer på olika nivåer, MAS, MAR, legitimerad personal, biståndshandläggare, verksamhetsutvecklare med flera i Göteborgsregionens medlemskommuner.

Samarbetspartners med kontaktpersoner

Uppdaterad