Utbildning

Motiverande samtal (MI) – Digital grundkurs

Plats

Online

Startdatum

27 oktober 2022

Motiverande samtal (Motivational Interviewing, MI) är en samtalsmetod som används i rådgivning och behandling för att underlätta förändringsprocesser. Vår grundutbildning i MI vänder sig till dig som har förändringsinriktade samtal med brukare, klienter, patienter eller medarbetare.

Innehåll

Dag 1

 • MI-andan – förhållningssättet i MI
 • Aktivt lyssnande: frågor, reflektioner, affirmationer (bekräftelse) och summeringar.
 • MI-processerna: engagera, fokusera, framkalla, planera samt följa upp.

Dag 2

 • Informera i dialog – för att ”ta upp en fråga”, aktivera till förändring, ”så ett frö”.
 • Meny-Agenda: hitta fokus och strukturera samtalet.
 • Känna igen och framkalla förändringsprat.

Dag 3

 • Skalfrågor – utforska angelägenhet (vilja), självtillit och beredskap till förändring.
 • Förebygga och bemöta dissonans samt status quo-prat (motståndsyttranden).
 • Förändringshjulet – en introduktion.
 • Att tillämpa MI beroende på personens beredskap att förändra: icke-redo, osäker, redo.

Observera att kursen följer ett upplägg som kräver att ni deltagare är med alla dagar. Vid eventuell frånvaro måste du kontakta utbildningsanordnaren så snart som möjligt.

Upplägg

Utbildningen genomförs som digital kurs. Kursdagarna är halvdagar online. Inför varje halvdag ges självstudiematerial som motsvarar 4-5 timmars eget arbete. Materialet består av korta filmade teorigenomgångar, filmade MI-samtal samt övningsuppgifter.

På onlineträffarna går vi igenom uppgifterna, kopplar dem till MI-praktiken och ni deltagarna har möjlighet att ställa frågor kring hur teorierna kan praktiseras i yrkeslivet. Grupperna som ses online är max 10 personer stora för att ge möjlighet för alla som deltar att komma till tals och få bolla sina egna MI-dilemman.

Vi har genomfört denna utbildning digitalt vid ett flertal tillfällen och med mycket goda resultat.

Film om utbildningen

Utbildare

Utbildare från företaget PeakVision, som är medlem i MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers).

Sagt om utbildningen

Exempel på vad deltagare har sagt i utvärderingen av utbildningen:

 • "Otroligt väl genomförd kurs. Man blev inspirerad och imponerad!"
 • "Kommer att få mycket stor användning i mitt arbete av den kunskap jag fått."
 • "Kursen har varit otroligt givande och gett mig många olika redskap att använda i minyrkesroll. Kursen sätter igång många tankar och har tvingat mig att ta mig tid att reflektera över mig själv, vilket är utvecklade."
 • "Känner att kursen har gett ett självförtroende och trygghet i det som kursens innehåll speglade."

Våra övriga kurser i Motiverande samtal (MI)

13 september: MI-baserad coaching i rollen som arbetsledare eller chef
15 september: Motiverande samtal – Grundkurs
6 oktober: Motiverande samtal – Uppföljningsdag
11 oktober: Motiverande samtal – Fördjupning
20 oktober: Motiverande samtal – Grundkurs
9 november: Motiverande samtal – Fördjupning

Även som uppdragsutbildning

Vi kan även ge denna utbildning på uppdrag. Hör av er om ni vill att vi anordnar utbildningen för just er verksamhet.

Metodhandledning i MI

Som stöd för det praktiska arbetet med Motiverande Samtal (MI) erbjuder Göteborgsregionen möjligheten för arbetsgrupper eller utvalda medarbetare på en arbetsplats att få handledning i MI. Läs mer om metodhandledning i MI

Kontakt

För information om kursen:

Patrick Gruczkun

Utbildningsledare och projektledare

031-335 51 82

För information om anmälan:

Kurs och konferens

Kontakta oss för frågor kring anmälan.

Anmälan

Sista anmälningsdag

27 september 2022

Max 20 deltagare.

Anmälan är bindande och vid återbud efter sista anmälningsdag debiteras full avgift. Du kan alltid överlåta din plats åt någon annan.

Avgift

För anställda i Göteborgsregionens kommuner: 4 000 kr exkl. moms.
Övriga: 5 000 kr exkl. moms.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

Dag 1: 27 oktober 2022, för- eller eftermiddag.
Dag 2: 24 november 2022, för- eller eftermiddag.
Dag 3: 20 december 2022, för- eller eftermiddag.

Genomförs som digital kurs via Zoom.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som på olika sätt har förändringsinriktade samtal med brukare, klienter, patienter eller medarbetare. Inga förkunskaper krävs om MI.

Uppdaterad