Utbildning

Motiverande samtal (MI) – Grundkurs

Plats

Göteborg

Startdatum

6 april 2022

Motiverande samtal (Motivational Interviewing, MI) är en samtalsmetod som används i rådgivning och behandling för att underlätta förändringsprocesser. Vår grundutbildning i MI vänder sig till dig som har förändringsinriktade samtal med brukare, klienter, patienter eller medarbetare.

Innehåll

Dag 1

 • MI-andan – förhållningssättet i MI
 • Aktivt lyssnande: frågor, reflektioner, affirmationer (bekräftelse) och summeringar.
 • MI-processerna: engagera, fokusera, framkalla, planera samt följa upp.

Dag 2

 • Informera i dialog – för att ”ta upp en fråga”, aktivera till förändring, ”så ett frö”.
 • Meny-Agenda: hitta fokus och strukturera samtalet.
 • Känna igen och framkalla förändringsprat.

Dag 3

 • Skalfrågor – utforska angelägenhet (vilja), självtillit och beredskap till förändring.
 • Förebygga och bemöta dissonans samt status quo-prat (motståndsyttranden).
 • Förändringshjulet – en introduktion.
 • Att tillämpa MI beroende på personens beredskap att förändra: icke-redo, osäker, redo.

Observera att kursen följer ett upplägg som kräver att ni deltagare är med alla dagar. Vid eventuell frånvaro måste du kontakta utbildningsanordnaren så snart som möjligt.

Upplägg

Övningsbaserat upplägg där vi integrerar teori, övningar, filmexempel, reflektion och erfarenhetsutbyte. Inför grundkursen förväntas du som deltagare ha studerat en kortare text som beskriver grunderna i MI och ha reflekterat över ett par frågor som följer med bekräftelsen.

Film om utbildningen

Se gärna vår film om samtalsmetoden Motiverande samtal Länk till annan webbplats.

Utbildare

Utbildare från företaget PeakVision, som är medlem i MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers).

Sagt om utbildningen

Exempel på vad deltagare har sagt i utvärderingen av utbildningen:

 • "Otroligt väl genomförd kurs. Man blev inspirerad och imponerad!"
 • "Kommer att få mycket stor användning i mitt arbete av den kunskap jag fått."
 • "Kursen har varit otroligt givande och gett mig många olika redskap att använda i minyrkesroll. Kursen sätter igång många tankar och har tvingat mig att ta mig tid att reflektera över mig själv, vilket är utvecklade."
 • "Känner att kursen har gett ett självförtroende och trygghet i det som kursens innehåll speglade."

Våra övriga kurser i Motiverande samtal (MI)

10 december: Motiverande samtal – Fördjupning
20 januari: Motiverande samtal – Grundkurs
25 januari: MI-baserad coachning i rollen som arbetsledare eller chef
8 mars: Motiverande samtal – Grundkurs
16 mars: Motiverande samtal – Fördjupning
23 mars: Motiverande samtal – Grundkurs (Digital)

Även som uppdragsutbildning

Vi kan även ge denna utbildning på uppdrag. Hör av er om ni vill att vi anordnar utbildningen för just er verksamhet.

Kontakt

För information om kursen:

Patrick Gruczkun

Utbildningsledare och projektledare

031-335 51 82

För information om anmälan:

Kurs och konferens

Kontakta oss för frågor kring anmälan.

Anmälan

Sista anmälningsdag

8 mars 2022

Max 21 deltagare.

Anmälan är bindande och vid återbud efter sista anmälningsdag debiteras full avgift. Du kan alltid överlåta din plats åt någon annan.

Avgift

För anställda i Göteborgsregionens kommuner: 4 800 kr exkl. moms.
Övriga: 5 700 kr exkl. moms.

I avgiften ingår fika, lunch och kurslitteratur.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

Dag 1: Onsdag 6 april 2022, kl. 9–16.
Dag 2: Torsdag 28 april 2022, kl. 9–16.
Dag 3: Torsdag 12 maj 2022, kl. 9–16.

GR Konferens, Anders Personsgatan 8, Göteborg.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som på olika sätt har förändringsinriktade samtal med brukare, klienter, patienter eller medarbetare. Inga förkunskaper krävs om MI.

Uppdaterad