Seminarium

Nära vård: Personcentrering

Plats

Online

Startdatum

8 december 2021

Omställningen till nära vård är en aktuell fråga för kommunerna. Med anledning av det arrangerar vi digitala seminarier på temat nära vård. Den här gången är ämnet Personcentrering.

Theresa Larsen är analytiker på FoU i Väst, Göteborgsregionen. Hon har publicerat ett 30-tal rapporter om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård och är för närvarande projektledare för flera forskningsstudier om nära vård.

Om personcentrering

Det finns idag en bred acceptans internationellt om att vården ska vara personcentrerad. Den ska utgå från individens behov, preferenser och resurser. Patienter ska bemötas som personer, med respekt och värdighet och ses som en partner i den egna vården.

Det finns också en uppfattning bland anställda i kommunerna att den kommunala vården och omsorgen genomsyras av ett personcentrerat arbetssätt och att man inom kommunal vård och omsorg är duktiga på att arbeta personcentrerat. Samtidigt följer kommunerna idag inte upp systematiskt i vilken utsträckning den vård och omsorg som ges faktiskt är personcentrerad. Ett skäl till det är att det saknas modeller för sådan uppföljning av vård och omsorg som ges i hemmet.

Studier från FoU i Väst

Theresa Larsen berättar under seminariet om resultatet från flera studier på FoU i Väst som belyser personcentrering ur ett kommunalt perspektiv. Därefter ges möjlighet till diskussion. Förbered gärna frågor till föreläsaren. Du kan skicka dem i förväg till theresa.larsen@goteborgsregionen.se eller ställa dem på plats på seminariet.

Rapporter där studieresultaten presenteras

Nära vård

Nära vård är en omställning inom hälso- och sjukvård och omsorg med syfte att ge en vård som är bättre anpassad efter dagens behov. Vården och omsorgen ska vara tillgänglig, bygga på ett proaktivt och personcentrerat förhållningssätt samt utföras genom god samverkan mellan vårdgivare utifrån patienters och brukares behov och inte utifrån hur organisationerna ser ut. Primärvården, där kommunerna utgör en del, ska vara navet i all hälso- och sjukvård.

Läs mer om hur vi arbetar med nära vård

Kontakt

För information om seminariet:

För information om anmälan:

Kurs och konferens

Kontakta oss för frågor kring anmälan.

Anmälan

Avgift

Kostnadsfritt

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

8 december kl. 13.30–15.00.

Sänds digitalt via Teams. Vi skickar länk någon dag innan webbinariet.

Målgrupp

Chefer och medarbetare inom vård och omsorg samt hälso- och sjukvård, med intresse för omställningen mot nära vård.

Uppdaterad