Seminarium

Närmare hälsa – förbättringsarbete på Strängnäs socialkontor

Plats

Online

Startdatum

23 maj 2022

Omställningen till nära vård är en aktuell fråga för kommunerna. Med anledning av det arrangerar vi digitala webbinarier på temat nära vård. Den här gången här temat Närmare hälsa – ett övergripande förbättringsarbete på Strängnäs socialkontor.

Bakgrund och innehåll

Inom ramen för de nationella medlen för god och nära vård har Strängnäs kommun genomfört ett utvecklingsarbete med tjänstedesign som metod med syfte att utveckla personcentrerade arbetssätt för att stärka den enskildes trygghet och hälsa. Utvecklingsarbetet arbetade med utmaningen: Hur utvecklar vi en proaktiv process som bidrar till ökad trygghet och bättre hälsa utifrån behov. Valet av målgrupp föll på kortidsenheten Isabellagården, eftersom dessa brukare/patienter fanns i alla kommunens verksamheter och det var också lätt att följa ett flöde och att kunna identifiera deras behov.

Utvecklingsarbetet använde sig av tjänstedesign som metod och utgick från Innovationsguiden sex steg: ringa in, undersöka, fokusera, ta fram idéer, testa idéer samt förverkliga. Ett designföretag har varit med och stöttat i arbetet och hjälpt till att ta fram konkreta verktyg för att arbeta med förbättringsarbete i vardagen, sammanställning av behov samt interagerat i olika workshoppar. Arbetet har inkluderat flera av socialkontorets verksamheter, hemtjänst, hemsjukvård, särskilt boende, myndighet samt ledning.

Resultat:

  • Förståelse för patienten/brukarens behov
  • Små enkla förbättringar gör skillnad
  • Konkret samverkan
  • Plan för aktiviteter för proaktivt arbetssätt och personcentrerad vård

På seminariet kommer du få ta del av:

  • Hur svårt det är att arbeta med verksamhetsutveckling i vardagen
  • Långt ifrån klara med ändå på G
  • Verktyg kring personcentrerad vård i förbättringsarbete

Föreläsare

Hanna Lundstedt arbetar som verksamhetschef i Strängnäs kommun för den kommunala hälso- och sjukvården. Hon har tidigare arbetat med personcentrering inom region Sörmland och som handläggare på SKR. Maria Nyberg, enhetschef på Isabellagården kortidsboende i Strängnäs, bidrar med berättelsen från verksamheten.

Nära vård

Nära vård är en omställning inom hälso- och sjukvård och omsorg med syfte att ge en vård som är bättre anpassad efter dagens behov. Vården och omsorgen ska vara tillgänglig, bygga på ett proaktivt och personcentrerat förhållningssätt samt utföras genom god samverkan mellan vårdgivare utifrån patienters och brukares behov och inte utifrån hur organisationerna ser ut. Primärvården, där kommunerna utgör en del, ska vara navet i all hälso- och sjukvård.

Läs mer om hur vi arbetar med nära vård

Kontakt

För information om webbinariet:

För information om anmälan:

Kurs och konferens

Kontakta oss för frågor kring anmälan.

Anmälan

Avgift

Kostnadsfritt

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

23 maj kl. 13–14.30.

Sänds digitalt via Teams. Vi skickar länk någon dag innan webbinariet.

Målgrupp

Chefer och medarbetare inom vård och omsorg, funktionsstöd och socialtjänst.

Uppdaterad