Konferens

NORM 2023: Konferens om funktionshinder och om åldrande

Plats

Online

Startdatum

10 november 2023

Forskargruppen Normalitet, omsorg, rättigheter och makt (NORM) och Göteborgsregionen, FoU i Väst bjuder in till en kostnadsfri hybridkonferens om funktionshinder och om åldrande. Välj själv om du vill delta på plats eller online!

Program

9.30 Välkomna!

Anna Dunér och Lina Palmqvist, samordnare för forskningsplattformen NORM vid Institutionen för socialt arbete, GU.

9.50 Anhörigas (o)frivilliga omsorgsansvar.

Lina Palmquist, postdoktor, Institutionen för socialt arbete, GU.

10.10 Avvägningar mellan sociala och medicinska mål i hemtjänsten.

Linda Mossberg, lektor, Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik, Högskolan i Väst.

10.30 FIKA

11.00 Samtalsmatta som beslutsstöd vid hemtjänstinsatser för personer med demenssjukdom.

Anna Dunér, professor, Institutionen för socialt arbete, GU.

11.20 Användande av informell (obetald) hjälp bland personer med multipel skleros.

Daniel Ståhl, doktorand, Institutionen för socialt arbete, GU

11.40 Hur öka delaktigheten bland barn som bor permanent på LSS-boende?

Lisbeth Lindahl, forskare, GR/ FoU i Väst

12.00 LUNCH PÅ EGEN HAND

13.30 Utveckling av hälsofrämjande insatser för äldre personer i kommunerna – KUBINOL-modellen.

Karina Tilling, forskare, GR, FoU i Väst

13.50 Självförsummelse, förmynderi och underlåtenhet, bland personer med demens.

Angelika Thelin, lektor, Institutionen för socialt arbete, GU

14.10 Allvarlighetsbedömningar i lex Sarah-rapporter: analys av utredarnas förhållningssätt.

Inger Kjellberg, docent och Karin Berg, lektor, Institutionen för socialt arbete, GU

14.30 Från rättighetsbärare till kostnadsproblem - kommunal handläggning av personlig assistans.

Elisabeth Olin, professor, Institutionen för socialt arbete, GU

14.50 Tack för idag!

Avslut med Anna Dunér och Lina Palmquist

Hybridkonferens

Du väljer själv om du vill närvara digitalt eller på plats. Deltagare som är på plats bjuds på fika på för- och eftermiddagen. Lunch sker på egen hand.

Om arrangörerna

NORM Länk till annan webbplats. är en forskargrupp bestående av doktorander och seniora forskare vid institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet. Inom gruppen bedrivs forskning av relevans för funktionshinder och åldrande.

FoU i Väst är Göteborgsregionens (GR) forsknings- och utvecklingsenhet.

Anmälan

Sista anmälningsdag

26 oktober

Avgift

Ingen avgift

Mer information

Tid och plats

Fredag 10 november 2023 kl. 9.30-15.00.

Konferensen äger rum i universitetets huvudbyggnad i Vasaparken i Göteborg. Det är också möjligt att delta digitalt.

Länk till den digitala konferensen skickas ut närmare konferensdatumet.

Målgrupp

Konferensen vänder sig till såväl yrkesverksamma och chefer inom området som studenter som är intresserad av att ta del av de senaste forskningsrönen

Samarbetspartners

Konferensen arrangeras av forskargruppen NORM vid Göteborgs universitet och FoU i Väst

Uppdaterad