Seminarium

Nyckeltalsseminarium – god och nära kommunal primärvård

Plats

Online

Startdatum

27 mars 2023

Göteborgsregionen har tillsammans med tolv medlemskommuner utvecklat nyckeltal för att följa omställningen till god och nära vård i kommunal primärvård. På seminariet får du ta del av resultatet och diskutera nyckeltalen tillsammans med de andra seminariedeltagarna.

Chefsnätverk och styrgrupper på Göteborgsregionen har uppmärksammat att det finns behov av bättre kunskapsunderlag för att kunna följa, analysera och utveckla den kommunala primärvården i omställningen till en god och nära vård. Idag är det svårt att följa upp och analysera omställningen ur ett kommunalt perspektiv eftersom nationella data saknas inom flera områden, exempelvis avseende patienters upplevelser av hemsjukvård. I de fall nationell statistik finns är den ofta av bristande kvalitet.

På seminariet berättar Theresa Larsen och Åsa Nilsson, som samordnat nyckeltalsarbetet på Göteborgsregionen, om erfarenheter och lärdomar från projektet. De redovisar också resultatet för flera av de framtagna nyckeltalen och gör jämförelser över tid mellan kommuner i Göteborgsregionen och riket.

Nyckeltalen belyser bland annat personcentrering, kvalitet och patientsäkerhet, samverkan, personalens kompetens, organisatoriska förutsättningar, hälsofrämjande och förebyggande insatser samt den kommunala primärvårdens kostnader. Dessutom ges möjlighet till diskussion kring nyckeltalen i mindre grupper samt frågestund.

En rapport där samtliga nyckeltal redovisas publiceras på Göteborgsregionens webbplats i mitten av mars 2023. En länk till rapporten kommer skickas till alla deltagare innan seminariet.

Några av nyckeltalen som rör personcentrering i kommunal primärvård ur såväl patienters som personals perspektiv har redan publicerats. Ta del av rapporterna här:

Kontakt

För frågor om seminariet:

Theresa Larsen

Analytiker och projektledare

031-335 51 99

För frågor om anmälan:

Kurs och konferens

Kontakta oss för frågor kring anmälan.

Anmälan

Obs! Upplägget för seminariet har ändrats. Det går endast att delta online.

Sista anmälningsdag

23 mars 2023

Anmälan är bindande och vid återbud efter sista anmälningsdag debiteras full avgift. Du kan alltid överlåta din plats åt någon annan.

Avgift

Kostnadsfritt

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

Måndag 27 mars, kl. 13–16.

Seminariet äger rum online.

Målgrupp

Verksamhetsutvecklare och chefer inom kommunal vård- och omsorg, MAS/MAR, förtroendevalda samt personer som arbetar med omställningen till god och nära vård i kommuner, regioner och myndigheter.

Uppdaterad