Seminarium

Organisatoriska mellanrum – hur kan det bli fel när alla gör rätt?

Plats

Online

Startdatum

8 december 2022

Omställningen till nära vård är en aktuell fråga för kommunerna. Med anledning av det arrangerar vi digitala webbinarier på temat nära vård. Den här gången får vi lyssna till Mats Tyrstrup på temat: Om organisatoriska mellanrum – hur kan det bli fel när alla gör rätt?

Bakgrund och innehåll

I en forskningsrapport 2007 myntade Mats Tyrstrup begreppet organisatoriska mellanrum. Det blev upptakten till en rad forskningsprojekt om hinder och möjligheter att arbeta över gränser – organisatoriska gränser men också professionella och organisationskulturella. Baserat på exempel från både hans forskning och rådgivningsverksamhet belyser han varför det är svårt att lyckas med uthållig samordning och effektivt samskapande.

Mats kommer även att belysa varför det blir fel trots att alla gör rätt. Nämligen av ett enkelt skäl: Vi agerar som autonoma aktörer snarare än samordnade system. Vi gör rätt på organisationsnivån men misslyckas på nästa nivå – systemnivån. Mats kommer att redogöra för ett antal erfarenheter av hur vi kan lyckas bättre med nivåskiftet.

Föreläsare

Mats Tyrstrup är docent vid Handelshögskolan i Stockholm. Där är han verksam som forskningsledare vid Stiftelsen Leading Health Care (LHC). LHC driver FoU-frågor inom välfärdssektorn, särskilt vården och omsorgen men även skolan. Mats är också en av grundarna av Stockholm Center of Governance (SCoG). Bolaget arbetar med rådgivning och processtöd vid satsningar på komplex samhällsomställning. Hittills har SCoG framför allt arbetat utomlands, i samarbeten med Svenska Institutet och Hyper Island.

Nära vård

Nära vård är en omställning inom hälso- och sjukvård och omsorg med syfte att ge en vård som är bättre anpassad efter dagens behov. Vården och omsorgen ska vara tillgänglig, bygga på ett proaktivt och personcentrerat förhållningssätt samt utföras genom god samverkan mellan vårdgivare utifrån patienters och brukares behov och inte utifrån hur organisationerna ser ut. Primärvården, där kommunerna utgör en del, ska vara navet i all hälso- och sjukvård.

Läs mer om hur vi arbetar med nära vård

Kontakt

För information om webbinariet:

För information om anmälan:

Kurs och konferens

Kontakta oss för frågor kring anmälan.

Anmälan

Sista anmälningsdag

5 december 2022

Avgift

Kostnadsfritt

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

8 december, kl. 13–14.30.

Sänds digitalt via Microsoft Teams. Vi skickar länk någon dag innan webbinariet.

Målgrupp

Chefer och medarbetare inom vård och omsorg, funktionsstöd och socialtjänst.

Samarbetsprters

Fyrbodals kommunalförbund

Logotyp för Fyrbodals kommunalförbund

Uppdaterad