Utbildning

Överenskommelse God och nära vård 2024

Plats

Online

Startdatum

11 mars 2024

Välkommen till öppet forum om Överenskommelse God och nära vård 2024. Webbinariet är en del i GR:s arbete med att stötta er kommuner i omställningen till nära vård.

Innehåll

Lisbeth Löpare från Sveriges kommuner och regioner (SKR) presenterar årets överenskommelse för god och nära vård. Vi ger även en inblick i GR:s arbete och diskuterar hur kommunerna kan använda de medel som erbjuds inom överenskommelsen. Det blir också möjlighet att ställa frågor.

Om överenskommelsen

Regeringen och SKR har slutit "Överenskommelse om god och nära vård 2024 – en omställning av hälso- och sjukvården med primärvården som nav".
Överenskommelsen omfattar totalt 3 430 250 000 kronor. Av dessa avsätts 2 546 miljoner kronor till regionerna, varav 300 miljoner för utveckling av primärvård i landsbygd, och 750 miljoner till kommunerna.

34 250 000 kronor avsätts till SKR för att stödja regionerna och kommunerna i omställningen av hälso- och sjukvården till nära vård. Samtliga insatser som görs ska utgå från ett personcentrerat förhållningssätt.

Utvecklingsområden

Överenskommelsen för 2024 består av ett större utvecklingsområde som innebär fortsatt stöd för att utveckla en nära och personcentrerad vård med primärvården som nav, samt fem ytterligare utvecklingsområden.

Dessa utvecklingsområden ingår i överenskommelsen:

  • Fortsatt stöd till centrala utvecklingsområden inom nära vård
  • Ambulanssjukvården
  • Nationella kvalitetsregister
  • Inriktning för vård och behandling av sällsynta hälsotillstånd
  • Insatser för att förbättra antibiotikaanvändningen
  • Medel för strukturerad information om läkemedel för förbättrad patientsäkerhet

Läs en sammanfattning och ladda ner hela överenskommelsen på SKR:s webbsida Länk till annan webbplats.

Kontakt

Frågor om innehållet:

Frågor om anmälan:

Kurs och konferens

Kontakta oss för frågor kring anmälan.

Anmälan

Sista anmälningsdag

5 mars 2024

Avgift

Kostnadsfritt.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

11 mars 2024 kl. 13–14.

Sänds online via Microsoft Teams. Vi skickar länk någon dag innan sändningen.

Målgrupp

Chefer och medarbetare inom vård och omsorg, funktionsstöd och socialtjänst.

Uppdaterad