Utbildning

Parenting Young Children (PYC) – grundutbildning online

Plats

Online

Startdatum

18 april 2023

Parenting Young Children (PYC) är ett föräldrastödsprogram som kan användas av yrkesverksamma som möter föräldrar med kognitiva svårigheter. Grundutbildningen består av ett webbinarium, tre utbildningsdagar samt sju metodstödstillfällen.

Parenting Young Children (PYC) är ett hembaserat föräldrastödsprogram som baseras på väl beprövade socialpedagogiska principer. PYC är utarbetat vid Parenting Research Centre i Melbourne, Australien, och sammanställt utifrån mångårig forskning.

Grundutbildningen för att bli PYC-handledare och kunna arbeta med detta föräldrastöd omfattar tre och en halv dags utbildning med föreläsningar och praktiska övningar. Därefter följer metodstöd online vid sammanlagt sju tillfällen. För att få ett intyg på att du har gått grundutbildningen är det obligatoriskt att närvara på minst fem av de sju metodstödsträffarna.

Att tänka på för att på bästa sätt implementera PYC i verksamheten

För att PYC som arbetssätt ska ha goda förutsättningar att implementeras framgångsrikt innefattar utbildningen ett kontinuerligt metodstöd. Det finns även faktorer redan i urvalet av deltagare som är viktiga att beakta:

  • Ni bör vara två från er verksamhet för att kunna stödja varandra i processen att lära sig det nya arbetssättet.
  • PYC är ett individuellt hembaserat föräldrastödsprogram så det är en förutsättning att ni har möjlighet att arbeta i föräldrarnas hem (eller i hemlik miljö, exempelvis behandlingshem).
  • Det är en fördel om du har arbetat med andra föräldrastödsprogram tidigare.
  • PYC bygger på en tydlig pedagogik och ett manualbaserat material som underlättar inlärning av färdigheter för föräldrar med kognitiva funktionsnedsättningar. Det är en fördel om du har tidigare erfarenheter av att arbeta pedagogiskt och manualbaserat.

Vill du hellre gå utbildningen på plats?

Grundutbildningen i PYC erbjuds även som utbildning som sker på plats på olika håll runtom i Sverige. (Observera dock att webbinariet och metodstödet alltid sker online)

För övriga PYC-utbildningar i Sverige, se pyc.se Länk till annan webbplats.

Vad är föräldrastödspgrogrammet Parenting Young Children (PYC)?

PYC kan användas av yrkesverksamma som möter föräldrar med kognitiva svårigheter där det finns ett behov av att utveckla och stärka föräldrafärdigheter. Programmet kan även användas med andra föräldrar om det finns behov av ett konkret, individuellt och hembaserat stöd.

Programmet har huvudsakligen använts av familjebehandlare, hemterapeuter, familjepedagoger med flera, det vill säga yrkesverksamma som har ett uppdrag att ge föräldrastödjande instanser.

PYC introducerades i Sverige under 2010. Sedan dess har cirka 450 yrkesverksamma utbildats till PYC-handledare.

Läs mer om PYC Länk till annan webbplats.

Kontakt

Anmälan

Sista anmälningsdag

16 februari 2023

Anmälan är bindande men kan överlåtas till en annan deltagare.

Avgift

16 900 kr (exkl. moms). Innefattar tre och en halv utbildningsdag med tillhörande metodstöd samt kurs- och utbildningsmaterial.

Mer information

Tid och plats

Utbildningen består av ett inledande webbinarium, tredagars utbildning online samt sju metodstödstillfällen.

  • Webbinarium: 18 april kl 9–12.
  • Utbildningsdagar online: 20, 25 och 26 april 2023.
  • Sju metodstödstillfällen (online)

Målgrupp

Familjebehandlare, hemterapeuter, familjepedagoger med flera, det vill säga yrkesverksamma som har ett uppdrag att ge föräldrastödjande instanser.

Finansiär och samarbetspartners

Det svenska utvecklings- och utbildningsarbetet av PYC drivs av ett konsortium där Göteborgsregionen, FoU Centrum för vård, omsorg och socialt arbete Linköping samt Region Uppsala, Hälsa och Habilitering ingår.

Uppdaterad