Seminarium

Personcentrerad vård: etik, praktik och teamsamverkan

Plats

Online

Startdatum

23 september 2022

Som en del i vårt arbete med att stötta er kommuner i omställningen till nära vård arrangerar vi digitala webbinarier på temat nära vård. Den här gången här temat personcentrering, och vi får lyssna till forskaren Zahra Ebrahimi.

Zahra Ebrahimi är legitimerad sjuksköterska med specialist inom vård av äldre, medicine doktor, forskare vid Göteborgs universitets centrum för personcentrerad vård (GPCC), lektor i omvårdnad vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, samt inriktningsansvarig för sjuksköterskespecialistutbildning inom vård av äldre.
Zahra Ebrahimi har långt erfarenhet av att arbeta som sjuksköterska med äldre inom särskilt boende och hemsjukvård. Hennes undervisning och forskningsområde handlar om äldre personers upplevelse av hälsa, personcentrerad vård, nära vård, sammanhållen vårdkedja för sköra äldre personer.

Innehåll

Webbinariet utgår från pågående och tidigare forskning med fokus på personcentrerad vård, etik och filosofi bakom personcentrerad vård, tillämpning av personcentrerad vård, samt möjligheter och hinder i samskapande av en personcentrerad nära vård i teamsamverkan.

Zahra kommer att ge svar på följande frågor

  • Vad är personcentrering?
  • Vad är grundfilosofin till personcentrerad vård? Personcentrering som etik
  • Hur tillämpas personcentrerad vård i praktiken?
  • Vilka ramverk och styrdokument finns det som ålägger oss ett personcentrerat arbetssätt?
  • Hur hänger omställningen till nära vård ihop med personcentrering?
  • Hur tillämpas personcentrering genom personcentrerat samtal och hälso-, vård- eller genomförandeplan.

Kontakt

För frågor om webbinariet:

För frågor om anmälan:

Kurs och konferens

Kontakta oss för frågor kring anmälan.

Anmälan

Sista anmälningsdag

16 september 2022

Anmälan är bindande och vid återbud efter sista anmälningsdag debiteras full avgift. Du kan alltid överlåta din plats åt någon annan.

Avgift

Kostnadsfritt.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

23 september kl. 13.30–15.00

Målgrupp

Chefer och medarbetare inom vård och omsorg, funktionsstöd och socialtjänst.

Uppdaterad