Utbildning

Personcentrerat bemötande i vårdvardagen

Plats

Göteborg

Startdatum

24 april 2023

Välkommen till en utbildningsdag med fokus på personcentrerat arbetssätt och bemötande. Under dagen kommer vi gemensamt reflektera över vad det innebär att utgå från personens behov och förmågor, och du får med dig verktyg för ett bättre bemötande.

Personcentrering är ett etiskt förhållningssätt och kärnan i nära vård. Den personcentrerade etiken utgår från att människor har rätt till inflytande över det som berör den egna personen, hälsan och i förlängningen det egna livet. Personcentrerat bemötande innebär att utgå från den unika personens förmågor, behov och förutsättningar i alla delar av vård- och omsorgsprocessen.

Innehåll

Under dagen kommer vi gemensamt reflektera över vad det innebär att utgå från personens behov och förmågor vid till exempel besvärliga situationer. Vilka utmaningar och dilemman finns? Hur kan jag i min omvårdnad av personen ha ett personcentrerat förhållningssätt och använda mig av en genomtänkt samtalsmetodik? Du kommer få med dig konkreta verktyg för ett bättre bemötande.

Vi kommer också resonera kring om det är möjligt att helt anpassa vården utifrån personens behov. Vad kan det innebära för organisationen, arbetssätt och arbetstid? Vi kommer utifrån etiska dilemman reflektera över vad det skulle innebära om personer i vården skulle ha ett verkligt inflytande. Slutligen kommer vi att få kunskap om vikten av hur du som medarbetare bidrar till en lärande arbetsmiljö.

Dagen kommer att vara interaktiv med dialoger och reflektioner i grupp. Syftet är att bidra till att ge verktyg för att förmedla vidare och arbeta långsiktigt med bemötandefrågor ute på arbetsplatserna.

Utbildare

Angelica Frithiof, som är utbildad inom psykologi, medicinsk etik och samtalsmetodik. Angelica medverkade på en av GR:s konferenser hösten 2022 under rubriken ”Att bemöta, beröra och beröras – praktiska verktyg för personcentrerat arbete i vardagen”. Många hörde därefter av sig och ville veta mer.

Angelica är en engagerande eldsjäl som med mycket humor sprider sitt budskap och delar med sig av sina kunskaper om hur vi ska bemöta varandra på ett mer närvarande och respektfullt sätt. Med utgångspunkt i den senaste forskningen inom mänsklig psykologi och samtalsmetodik går hon detaljerat in på vad som sker i olika möten med människor. Hon hjälper till att utveckla strategier för att vi ska bli ännu bättre i våra möten med andra, genom att skapa förståelse för de bakomliggande mekanismerna som är grunden för människans motivation och drivkraft.

Kontakt

För frågor om kursen:

Karin Westberg

Utbildningsledare och projektledare

031-335 53 88

För frågor om anmälan:

Kurs och konferens

Kontakta oss för frågor kring anmälan.

Anmälan

Sista anmälningsdag

24 mars 2023

Anmälan är bindande och vid återbud efter sista anmälningsdag debiteras full avgift. Du kan alltid överlåta din plats åt någon annan.

Avgift

För anställda i Göteborgsregionens kommuner: 1 900 kr exkl. moms.
Övriga: 2 150 kr exkl. moms.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

24 april 2023, kl. 9–16.

Göteborgsregionen, Anders Personsgatan 8 i Göteborg.

Målgrupp

Vårdpersonal som regelbundet möter äldre, samt verksamhetsutvecklare inom äldreomsorgen.

Uppdaterad