Utbildning

Processa om vårdnadsöverflyttning, 26 september

Plats

Göteborg

Startdatum

26 september 2024

Välkommen till en kursdag för dig som är chef eller arbetsledare inom familjehem, och som vägleder socialsekreterare i ärenden där barnet kan behöva ny vårdnadshavare.

Kursen fokuserar på lagstiftning och rättspraxis, med en genomgång av grunderna för att kunna ansöka om överflytt av vårdnaden. Du som kursdeltagare får ta del av olika mål som är vägledande, och en inblick i de förändringar av lagstiftningen som kan vara på gång. Kursen inriktar sig särskilt på hur processen går till i domstolen och skillnaderna mellan en process i tingsrätt och förvaltningsdomstol. Syftet med kursen är att du ska känna dig säkrare i att avgöra när det finns skäl för att ansöka om vårdnadsöverflyttning och i att företräda socialnämnden i domstolen.

Kursens innehåll

 • Grunder för vårdnadsöverflytt
  Brister i omsorgen
  Stadigvarande bosatt i familjehem
  Varaktigt förhinder
 • Processen i domstol
  Domstolens prövningsram
  Innehållet i stämningsansökan
  Skriftlig och muntlig förberedelse
  Samförståndslösning
  Bevisning
  Sekretess
  Huvudförhandling
 • Överklagande till hovrätten
 • Företräda socialnämnden i mål om vårdnad
 • Kommande lagförändringar

Inför kursdagen ingår att göra förberedelseuppgifter som beräknas ta cirka två timmar att genomföra. Du kommer att få dessa uppgifter via mejl inför kursdagen.

Utbildare

Johan Gustafson och Anna Frykestig. Johan och Anna arbetar som stadsjurister på Göteborgs stad.

Kontakt

Frågor om kursen:

Patrick Gruczkun

Utbildningsledare och projektledare

031-335 51 82

Frågor om anmälan:

Kurs och konferens

Kontakta oss för frågor kring anmälan.

Anmälan

Sista anmälningsdag

6 september 2024

Efter sista anmälningsdag är anmälan bindande. Vid återbud därefter debiteras full avgift. Du kan alltid överlåta din plats åt någon annan.

Avgift

För anställda i kommunerna i Göteborgsregionen: 2 300 kr exklusive moms. För övriga: 2 600 kr exklusive moms.

I avgiften ingår fika, lunch och kurslitteratur.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

26 september 2024, kl. 9–16.

Göteborgsregionen (GR), Anders Personsgatan 8, Göteborg.

Utbildningen ges tillsammans med Yrkesresan Barn och unga, varifrån chefer inom Socialtjänst Barn och unga deltar.

Målgrupp

Chefer och arbetsledare inom familjehem som vägleder socialsekreterare i ärenden där barnet kan behöva ny vårdnadshavare.

Uppdaterad