Utbildning

Projektledarutbildning: Att styra och leda projekt i offentlig verksamhet

Plats

Göteborg

Startdatum

28 mars 2022

GR erbjuder i samarbete med CANEA en femdagars projektledarutbildning som ger en uttömmande genomgång av projektledning och projektledarskap i offentlig verksamhet.

Hur hanterar man komplexa projekt med många intressenter, tighta tidplaner, avancerade beroendekopplingar och begränsade budgetmål? Hur kan man i sitt ledarskap motivera personer i sitt projektteam att leverera rätt kvalitet på budget och tidplan, samtidigt som de trivs med sitt arbete? Hur skapar man en uppföljning och styrning som skapar förtroende hos beställarna och goda förutsättningar för att leverera lyckade resultat?

Utbildningen fokuserar på verktyg, arbetssätt, roller och ledarskap. Materialet som täcks är relevant för projekt i alla slags verksamheter och vi berör såväl agila som plandrivna arbetssätt. Syftet med utbildningen är att ge dig som deltagare kunskap om vilka verktyg, arbetssätt och roller som kan användas i ett effektivt projektledningsarbete.

Efter avslutad utbildning kommer du att kunna:

 • Förstå hur projektmiljön och förutsättningar påverkar hur projektet planeras, organiseras och genomförs
 • Förstå skillnader mellan plandriven och agil projektledning
 • Förstå hur man sätter upp en optimal projektorganisation
 • Definiera och fastställa projektmål
 • Identifiera och analysera intressenter till ditt projekt och ta fram planer för hur de ska hanteras
 • Skapa realistiska projektplaner som beskriver aktiviteter, beroenden, resurser och tidsskalor
 • Arbeta strukturerat med kommunikation i projektet
 • Följa upp projektet och styra mot målen
 • Hantera ändringar
 • Förstå projektledarskapets roll och betydelse, arbeta med situationsanpassat projektledarskap
 • Förstå hur högpresterande projektteam skapas och leds
 • Använda praktiska verktyg för att förstå och utveckla motivation hos deltagarna.
 • Öka sin förmåga att ge konstruktiv feedback
 • Förstå hur risker identifieras, analyseras och hanteras
 • Avsluta och dokumentera projekt på rätt sätt.

Upplägg och pedagogik

Utbildningen varvar teori- och verktygsgenomgångar med praktiska övningar och reflektion. Det blir en mix av individuellt arbete, praktisk träning, gruppövningar och reflekterande dialoger i både mindre och större grupper. Genom att teorigenomgångar varvas med aktiviteter och praktikfall ges möjlighet till träning som underlättar inlärningen. I utbildningen ingår också hemuppgifter och eget arbete mellan blocken.

Mer om utbildningen

 • Strukturer för projektledning
 • Start av projekt
 • Projektorganisation
 • Intressehantering och kommunikationsplanering
 • Kravhantering och konfigurationsstyrning
 • Projektteamets utveckling
 • Projektomfattning, WBS
 • Tidsplanering
 • Roller i projektteam
 • Resurshantering
 • Resursplanering och budget
 • Förhandling
 • Riskhantering
 • Projektledarskap
 • Motivation
 • Uppföljning
 • Resultatvärdemetoden, EVM som projektstyrningsmetod
 • Feedback som verktyg
 • Avvikelse- och ärendehantering
 • Överlämning och avslut
 • Effektuppföljning
 • Praktikfall: Utvärdera effektmål
 • Förändringsledning – mänskliga beteenden vid förändringar
 • Förändringsledning
 • Individuell handlingsplan

John Saldin

John är civilekonom med över 20 års erfarenhet som projektledare och verksamhetsutvecklare med erfarenheter från privata och offentliga organisationer, såväl i Sverige som internationellt. Han har stor vana vid att driva förändring och få team att jobba bra ihop. John har också mångårig erfarenhet från undervisning på universitetsnivå. Han har erfarenhet från flera olika projektmodeller och projektledning och programledning i ett flertal olika typer av organisationer och projekt. Han kan med den erfarenheten diskutera för- och nackdelar med olika modeller och metoder.

Karl Hedman

Karl har arbetat som managementkonsult på CANEA sedan 2005, inom projektledning, processutveckling, processeffektivisering, affärssystemsimplementering, revision, ledningssystem och affärsstrategier. Han har en bakgrund som teknisk fysiker från Chalmers Tekniska Högskola, som han kompletterat med en examen i företagsekonomi med inriktning mot organisation och ledarskap från Handelshögskolan i Göteborg. På CANEA är Karl kursansvarig för företagets processkurser och kurser inom verksamhetsledningssystem, vilket innebär att han ansvarar för att ta fram och utveckla kurserna inom detta område. Han är PMP-certifierad projektledare av PMI, och certifierad Change Canager enligt Prosci.

Kontakt

För information om kursen:

Björn Wallermark

Utbildningsledare och projektledare

031-335 53 64

För information om anmälan:

Kurs och konferens

Kontakta oss för frågor kring anmälan.

Anmälan

Sista anmälningsdag

4 mars 2022

Max 20 deltagare.

Anmälan är bindande och vid återbud efter sista anmälningsdag debiteras full avgift. Du kan alltid överlåta din plats åt någon annan.

Avgift

För anställda i kommunerna i Göteborgsregionen: 9 900 kr exkl. moms.
Övriga: 12 000 kr exkl. moms.

I priset ingår kaffe och lunch under utbildningsdagarna samt kursdokumentation.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

Utbildningen omfattar fem dagar:
28–29 mars, 7–8 april samt 21 april 2022. För samtliga dagar gäller tiderna 08.30–16.00.

Plats i centrala Göteborg meddelas i den skriftliga bekräftelsen som vi skickar cirka tio dagar innan kursstarten.

Uppdaterad