Utbildning

Projektledarutbildning, start 8 november

Plats

Göteborg

Startdatum

8 november 2023

GR erbjuder en projektledarutbildning i samarbete med CANEA. Denna fem dagar långa utbildning ger dig som arbetar i kommunal verksamhet en grundläggande genomgång av projektledning och projektledarskap.

Hur hanterar man komplexa projekt med många intressenter, tighta tidplaner, avancerade beroendekopplingar och begränsade budgetmål? Hur kan man i sitt ledarskap motivera personer i sitt projektteam att leverera rätt kvalitet på budget och tidplan, samtidigt som de trivs med sitt arbete? Hur skapar man en uppföljning och styrning som skapar förtroende hos beställarna och goda förutsättningar för att leverera lyckade resultat?

Utbildningen fokuserar på verktyg, arbetssätt, roller och ledarskap. Materialet som täcks är relevant för projekt i alla slags verksamheter och vi berör såväl agila som plandrivna arbetssätt. Syftet med utbildningen är att ge dig som deltagare kunskap om vilka verktyg, arbetssätt och roller som kan användas i ett effektivt projektledningsarbete.

Efter avslutad utbildning kommer du att kunna:

 • Förstå hur projektmiljön och förutsättningar påverkar hur projektet planeras, organiseras och genomförs
 • Förstå skillnader mellan plandriven och agil projektledning
 • Förstå hur man sätter upp en optimal projektorganisation
 • Definiera och fastställa projektmål
 • Identifiera och analysera intressenter till ditt projekt och ta fram planer för hur de ska hanteras
 • Skapa realistiska projektplaner som beskriver aktiviteter, beroenden, resurser och tidsskalor
 • Arbeta strukturerat med kommunikation i projektet
 • Följa upp projektet och styra mot målen
 • Hantera ändringar
 • Förstå projektledarskapets roll och betydelse, arbeta med situationsanpassat projektledarskap
 • Förstå hur högpresterande projektteam skapas och leds
 • Använda praktiska verktyg för att förstå och utveckla motivation hos deltagarna.
 • Öka sin förmåga att ge konstruktiv feedback
 • Förstå hur risker identifieras, analyseras och hanteras
 • Avsluta och dokumentera projekt på rätt sätt.

Upplägg och pedagogik

Utbildningen varvar teori- och verktygsgenomgångar med praktiska övningar och reflektion. Det blir en mix av individuellt arbete, praktisk träning, gruppövningar och reflekterande dialoger i både mindre och större grupper. Genom att teorigenomgångar varvas med aktiviteter och praktikfall ges möjlighet till träning som underlättar inlärningen. I utbildningen ingår också hemuppgifter och eget arbete mellan blocken.

Mer om utbildningen

 • Strukturer för projektledning
 • Start av projekt
 • Projektorganisation
 • Intressehantering och kommunikationsplanering
 • Kravhantering och konfigurationsstyrning
 • Projektteamets utveckling
 • Projektomfattning, WBS
 • Tidsplanering
 • Roller i projektteam
 • Resursplanering och budget
 • Förhandling
 • Riskhantering
 • Projektledarskap
 • Motivation
 • Uppföljning
 • Resultatvärdemetoden EVM som projektstyrningsmetod
 • Feedback som verktyg
 • Avvikelse- och ärendehantering
 • Överlämning och avslut
 • Effektuppföljning
 • Förändringsledning – mänskliga beteenden vid förändringar
 • Individuell handlingsplan

Utbildningen kommer att hållas av någon av våra föreläsare:

John Saldin

John är civilekonom med över 20 års erfarenhet som projektledare och verksamhetsutvecklare med erfarenheter från privata och offentliga organisationer, såväl i Sverige som internationellt. Han har stor vana vid att driva förändring och få team att jobba bra ihop. John har också mångårig erfarenhet från undervisning på universitetsnivå. Han har erfarenhet från flera olika projektmodeller och projektledning och programledning i ett flertal olika typer av organisationer och projekt. Han kan med den erfarenheten diskutera för- och nackdelar med olika modeller och metoder.

Karl Hedman

Karl har arbetat som managementkonsult på CANEA sedan 2005, inom projektledning, processutveckling, processeffektivisering, affärssystemsimplementering, revision, ledningssystem och affärsstrategier. Han har en bakgrund som teknisk fysiker från Chalmers Tekniska Högskola, som han kompletterat med en examen i företagsekonomi med inriktning mot organisation och ledarskap från Handelshögskolan i Göteborg. På CANEA är Karl kursansvarig för företagets processkurser och kurser inom verksamhetsledningssystem, vilket innebär att han ansvarar för att ta fram och utveckla kurserna inom detta område. Han är PMP-certifierad projektledare av PMI, och certifierad Change Canager enligt Prosci.

Kontakt

För frågor om kursen:

Björn Wallermark

Utbildningsledare och projektledare

031-335 53 64

För frågor om anmälan:

Kurs och konferens

Kontakta oss för frågor kring anmälan.

Anmälan

FULLBOKAD - DET GÅR BRA ATT ANMÄLA SIG TILL RESERVPLATS

Sista anmälningsdag

17 oktober 2023

Efter sista anmälningsdag är anmälan bindande. Vid återbud därefter debiteras full avgift. Du kan alltid överlåta din plats åt någon annan.

Avgift

För anställda i kommunerna i Göteborgsregionen: 10 500 kr exkl. moms. Övriga: 12 500 kr exkl. moms.

I priset ingår kaffe och lunch under utbildningsdagarna samt kursdokumentation.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

Utbildningen omfattar fem dagar:
8–9 november, 22–23 november och 6 december 2023. För alla dagar gäller tiderna 08.30–16.00.

Plats i centrala Göteborg meddelas i den skriftliga bekräftelsen som vi skickar cirka tio dagar innan kursstarten.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till befintliga eller blivande projektledare i kommunal verksamhet.

Uppdaterad