Utbildning

Psykisk ohälsa hos personer med intellektuell funktionsnedsättning

Plats

Göteborg

Startdatum

12 oktober 2023

På vilket sätt kan brukaren visa att han eller hon har ångest? På den här kursen får du kunskap om symtom, behandling och bemötande av personer som har en intellektuell funktionsnedsättning.

Många brukare kan utveckla psykisk ohälsa som vi kanske inte upptäcker i tid för vi tror att symtomen tillhör brukarens intellektuella funktionsnedsättning. Ohälsan kan bero på för högt ställda krav och belastning vilket leder till stress. Ångest och depressioner är tyvärr mycket vanligt hos personer med intellektuell funktionsnedsättning. Kommunikationen är så klart väldigt viktig för att undvika missförstånd.

  • Förstår vi allt vad brukaren signalerar?
  • Vad behöver vi veta för att kunna arbeta för att förebygga psykisk ohälsa?

På denna utbildning får du kunskap om symtom, behandling och bemötande av personer som har en intellektuell funktionsnedsättning. Du får ökad kunskap om hur viktigt arbetssättet är, och att vara överens i arbetsgruppen. Att sänka kraven och att tillgodose behov att få vara sjukskriven kan underlätta till ett bättre mående.

Innehåll

  • Hur yttrar sig ångest?
  • Depression
  • Bipolär sjukdom
  • Förhållningsätt och bemötande – hur kan du göra?
  • Samverkan och att arbeta i team – hur viktigt är det?
  • Hot och våld – ett symtom på psykisk ohälsa
  • Dokumentation och fallbeskrivningar

Upplägg

I utbildningen varvas teori, frågeställningar och diskussioner.

Föreläsare

Margareta Lunde-Martinson har mångårig erfarenhet inom omsorgen och har varit verksam som LSS-sjuksköterska. Hon har bland annat utvecklat och implementerat smärtskattningsmallar och bedömningsinstrument på gruppboende inom LSS-verksamheter. Hon utnämndes till årets smärtsjuksköterska i Sverige 2011. Idag arbetar hon som föreläsare, handledare, författare och konsult i sitt företag Smartbojen Utbildning AB.

Kontakt

För frågor om kursen:

För frågor om anmälan:

Kurs och konferens

Kontakta oss för frågor kring anmälan.

Anmälan

Sista anmälningsdag

21 september 2023

Anmälan är bindande och vid återbud efter sista anmälningsdag debiteras full avgift. Du kan alltid överlåta din plats åt någon annan.

Avgift

För anställda i Göteborgsregionens kommuner: 2 850 kr exkl. moms.
Övriga: 3 250 kr exkl. moms.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

12 oktober 2023 kl. 9–16.

Plats centralt i Göteborg meddelas i bekräftelsen som vi skickar cirka två veckor innan kursen.

Målgrupp

All personal som arbetar inom LSS – på boende, daglig verksamhet, särskola, kortidsverksamhet – som sjuksköterska, undersköterska, stödpedagog, personlig assistent, handläggare, sjukgymnast, arbetsterapeut, enhetschef med flera.

Uppdaterad