Utbildning

Rättvist resande - Villkor,
utmaningar och visioner för samhällsplaneringen

Plats

Online

Startdatum

22 mars 2024

Hur kan ett bostadsområdes närhet spela roll för jämställdheten?
Vilka möjligheter har egentligen barn att påverka sitt vardagsresande?
Hur drabbas unga i Norrlands inland när bränslepriserna ökar?
Välkommen att delta på webbinarium om rättvist resande!

Att styra framtidens resande i en rättvis och hållbar riktning framstår idag som alltmer akut. Trots en ökad medvetenhet om hur djupt orättvisa vardagslivets resor kan vara tycks just rättvisa transporter vara särskilt svåra att uppnå – i synnerhet för vissa grupper.

I antologin Rättvist resande? Villkor, utmaningar och visioner för samhällsplaneringen som är fokus för webbinariet diskuterar forskare inom olika fält just dessa frågor. Redaktörer och värdar för träffen är Tanja Joelsson (Stockholms universitet), Malin Henriksson (Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI) och Dag Balkmar (Örebro universitet). Boken finns att ladda ner nedanför.

Du kommer att få ta del av utvalda kapitel samt reflektioner från yrkesverksamma som arbetar med transportplanering på olika nivåer. Syftet med webbinariet är att väcka nya tankar och insikter, men även inspirera till andra förhållningssätt och handlingar än de som råder idag.

Programpunkter

  • Om nätverket och programmet för dagen, nätverkets samordnare Lisa Ström, Göteborgsregionen, och Ana Gil Solá, Göteborgs universitet.
  • Introduktion av Tanja Joelsson Stockholms universitet och Malin Henriksson VTI kring rättvist resande och transportfattigdom i en svensk kontext
  • Mobilitetsorättvisa i den glesa landsbygden: hur barnfamiljer och ungdomar hanterar utmaningar i en föränderlig värld. Linda Fridén Syrjäpalo, Stockholms universitet.
  • Närhetens roll för människors livsprojekt och jämställda vardagsliv i staden. Ana Gil Solá Göteborgs universitet
  • Barns rätt till kollektivtrafik – barnperspektiv och barns perspektiv i kollektivtrafikplaneringen. Linnea Eriksson och Jens Alm VTI
  • Panel med tjänstepersoner som arbetar med transportplanering på olika nivåer reflekterar kring hur rättvisa tillämpas idag. Vilka utmaningar och visioner finns?
  • Diskussion i mindre grupper
  • Återsamling och summering

Illustrationen överst på sidan är gjord av Karin Söderquist.

Vad är nätverket social hållbar transportplanering?

Nätverket Socialt hållbar transportplanering samlar och synliggör kunskap och metoder om hur transportplaneringen kan bli mer socialt hållbar. Förutom kunskaps- och erfarenhetsutbyte är ett av nätverkets mål att bygga ny kunskap genom att öka förutsättningarna för deltagarna att skapa nya utvecklings- och forskningsprojekt. Nätverket är nationellt och vänder sig till forskare samt planerare på lokal, regional och nationell nivå i offentlig verksamhet eller inom näringslivet.

Läs mer om nätverket Socialt hållbar transportplanering här

Kontakt

Lisa Ström

Regionplanerare social hållbarhet

031-335 53 12

Anmälan

Sista anmälningsdag

15 mars 2024

Avgift

Utbildningen är kostnadsfri.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid

Fredagen 22 mars klockan 09.00-12.15

Plats

Via zoom, länk skickas några dagar innan

Målgrupp

Forskare, tjänstepersoner, konsulter

Finansiär och samarbetspartners

Nätverket för Socialt hållbar transportplanering drivs av Göteborgsregionen (GR), Västra Götalandsregionen (VGR), Trafikverket, Region Värmland, Region Skåne och Göteborgs universitet.

Uppdaterad