Utbildning

Samskapad samverkan för att förebygga försämrad hälsa hos äldre

Plats

Online

Startdatum

5 maj 2023

Välkommen att lyssna till när forskarna Charlotte Klinga och Ida Goliath berättar om projektet Samsas. Webbinariet är en del i GR:s arbete med att stötta er kommuner i omställningen till nära vård.

Samsas – samskapade samverkansmodeller

Forskarna Charlotte Klinga och Ida Goliath berättar om forskningsprojektet Samsas, som syftar till att skapa ny kunskap om hur kommun, region och civilsamhälle kan samverka för att förebygga försämrad hälsa hos äldre personer som bor hemma. Projektet drivs av Stockholms läns fyra forsknings- och utvecklingsenheter (FoU) inom äldreområdet och utvecklas gemensamt av forskare och de aktörer som på olika sätt berörs av samverkan.

Projektet kommer bland annat besvara frågor om:

  • hur samverkan skulle kunna se ut när den utvecklas gemensamt av äldre personer, närstående och personer inom kommun, region och civilsamhälle
  • hur samskapade modeller för samverkan omsätts i praktiken.

Under webbinariumet presenteras en översikt av projektet och exempel på nya sätt att samskapa samverkan. Exemplen testas nu av de involverade aktörerna.

Om föreläsarna

Charlotte Klinga är Medicin Doktor, på FoU nu samt Karolinska institutet, och Ida Goliath är docent på Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum och Karolinska institutet.

Kontakt

För frågor om innehållet:

För frågor om anmälan:

Kurs och konferens

Kontakta oss för frågor kring anmälan.

Anmälan

Sista anmälningsdag

28 april 2023

Avgift

Kostnadsfritt.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

5 maj 2023 kl. 10–11.30.

Sänds online via Microsoft Teams. Vi skickar länk någon dag innan sändningen.

Målgrupp

Chefer och medarbetare inom vård och omsorg, funktionsstöd och socialtjänst.

Uppdaterad