Utbildning

Samtal med svåra besked

Plats

Göteborg

Startdatum

29 september 2022

Kursen riktar sig till dig som är chef eller arbetsledare. Under kursdagen går vi igenom samtalsteknik och hur man kan förbereda och genomföra svåra samtal.

Att vara chef och arbetsledare på en arbetsplats innebär att man behöver genomföra svåra samtal – samtal som kan upplevas som besvärliga att hantera, både för arbetstagaren och för den som leder samtalet. Det kan vara utvecklingssamtal, rådgivande samtal eller svårare samtal om konflikter, uppsägningar, missbruk, bedrägerier, sjukdom eller dödsfall. Det är inte ovanligt vid denna typ av samtal att parterna har olika uppfattningar i sakfrågan och hur man ska gå vidare.

Av respekt för arbetstagaren och för att kunna hantera en besvärlig situation så att den inte förvärras, har du som chef eller arbetsledare allt att vinna på att vara väl förberedd inför samtalet. Hur konfronterar jag till exempel en medarbetare som jag misstänker utnyttjar droger? Hur tar jag upp beskedet om uppsägning? Hur gör jag för att vara tillräckligt konkret och tydlig i svåra samtalssituationer? Hur visar jag respekt, omsorg och empati? Och hur behåller jag mitt lugn vid genomförandet av svåra samtal och hur tar jag hand om mig själv efteråt?

Syfte

Syftet med kursen är att ge dig som kursdeltagare insikt om varför medarbetare reagerar som de gör, förståelse för processen i samtalen samt att lära ut en konkret metod för att förbereda och genomföra denna typ av känsliga samtal.

Innehåll

Under dagen går vi utifrån samtalsteknik igenom förberedelser inför ett samtal och hur man genomför själva samtalet. Tyngdpunkt kommer ligga på:

  • de psykologiska orsakerna till att vi reagerar som vi gör
  • handfasta och konkreta råd i hur man kan hantera olika situationer
  • genomgång av olika försvarsmekanismer och hur man bemöter dessa
  • människors reaktioner och behov i kritiska situationer
  • hur man bemöter känslor hos medarbetaren
  • hur man hanterar sina egna känslor
  • hur man tar hand om sig själv efter ett samtal för att motverka stressreaktioner.

Kursledare

Katarina Tingström är legitimerad psykoterapeut, präst, handledare och författare. Hon har en bakgrund som präst vid Försvarsmakten och Polismyndigheten, där hon bland annat har utbildat i att lämna dödsbud, svåra samtal och att möta människor i kris. Idag driver hon en psykoterapimottagning i Stockholm. Hon arbetar med samtal och handledning och är en anlitad föreläsare både inom offentlig och privat sektor. Hennes föreläsningar präglas av konkreta exempel och igenkänning.

Kontakt

För frågor om kursen:

Björn Wallermark

Utbildningsledare och projektledare

031-335 53 64

För frågor om anmälan:

Kurs och konferens

Kontakta oss för frågor kring anmälan.

Anmälan

Sista anmälningsdag

31 augusti 2022

Anmälan är bindande och vid återbud efter sista anmälningsdag debiteras full avgift. Du kan alltid överlåta din plats åt någon annan.

Avgift

För anställda i Göteborgsregionens kommuner: 2 400 kr exkl. moms. Övriga: 2 700 kr exkl. moms.

I priset ingår kaffe och lunch.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

Torsdag 29 september 2022 kl. 09.00–16.00. Samling med kaffe från kl. 08.45.

Plats i centrala Göteborg meddelas i den skriftliga bekräftelsen som vi skickar i samband med sista anmälningsdagen.

Målgrupp

Chefer och arbetsledare.

Uppdaterad