Seminarium

Sänk tröskeln till en god bostad!

Plats

Online

Startdatum

9 september 2022

Är du politiker eller tjänsteperson inom samhällsbyggnad eller sociala området i kommunen? Eller arbetar du med bostadsbyggande eller förvaltning av bostäder i den privata, kommunala eller ideella sektorn? Varmt välkommen på webbinarium!

Webbinariet är en fristående del av seminarieserien På spaning efter ett socialt hållbart samhälle och genomförs denna gång i Teams. Fokus ligger på socialt hållbar bostadsförsörjning och vilka hinder och möjligheter det finns med att sänka tröskeln till en god bostad för alla.

Seminarieserien planeras av arbetsgruppen för social hållbarhet. Arbetsgruppen består av representanter från socialchefs- och samhällsbyggnadschefsnätverket och fokuserar på att öka kunskapen om sociala aspekter i samhällsplanering och samhällsbyggnad.

Socialt hållbar bostadsförsörjning

Det här webbinariet fokuserar på socialt hållbar bostadsförsörjning. Du kommer att få del av Karolina Skogs betänkande av den statliga utredningen Sänk tröskeln till en god bostad (SOU 2022:14) Länk till annan webbplats..

Därefter kommer en panel med personer från kommun, idéburen och privat sektor få ge sina reflektioner kring utredningen och ämnet för dagen.

Det allmännyttiga bostadsbolaget Uppsalahem kommer även att tillsammans med arkitektkontoret Theory into Practice berätta om hur de arbetat innovativt och användardrivet med ett planerat delningsboende för personer som vill bo i gemenskap till rimlig kostnad.

Medverkande

Karolina Skog

Karolina Skog, riksdagsledamot för Miljöpartiet och tidigare svensk miljöminister. I detta sammanhang är hon aktuell som särskild utredare för social bostadspolitik.

Tinna Harling, Egnahemsfabriken

Tinna Harling, arkitekt och verksamhetsledare på Egnahemsfabriken, en förening med syfte att ge husbyggare möjligheten att genomföra byggprojekt i ett sammanhang där det finns gemenskap, hjälp och kunskap.

Lena Arnfelt och Anders Holm, Kungälvs kommun

Lena Arnfelt, sektorschef Trygghet och stöd och Anders Holm, sektorschef
Samhälle och utveckling i Kungälvs kommun, deltar i arbetsgruppen social hållbarhet med att hitta metoder och arbetssätt som kan stärka det sociala
perspektivet i samhällsbyggnad och samhällsplanering.

Joachim Arcari, Botrygg Göteborg

Joachim Arcari, VD för Botrygg Göteborg. Botrygg är ett privat bygg- och fastighetsbolag som inriktar sig på hyres- och bostadsrätter samt samhällsfastigheter. Botrygg erbjuder bostäder med en högre kvalitet till en lägre boendekostnad.

Dan Sandén, Förvaltnings AB Framtiden

Dan Sandén, teknisk chef på Förvaltnings AB Framtiden. Framtidenkoncernen är en del av Göteborgs Stad och i koncernen ingår Framtiden Byggutveckling, Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder, Egnahemsbolaget, GöteborgsLokaler och Störningsjouren.

Monica Axelsson, Uppsalahem

Monica Axelsson, fastighetsstrateg på Uppsalahem AB och projektledare för ett planerat delningsboende för personer med lägre betalningsförmåga som har utvecklats utifrån konceptet Max4lax.

Anna Sundman, Theory into Practice

Anna Sundman är arkitekt på Theory into Practice och en av de drivande arkitekterna bakom konceptet Max4lax.

Anmälan

Sista anmälningsdag

2 september 2022

Bekräftelse med länk skickas ut efter sista anmälningsdag.

Ingen avgift

Webbinariet är kostnadsfritt

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

Fredag 9 september 2022 kl. 9.00-12.00. Incheckning från 08.45 på Teams.

Målgrupp

Politiker eller tjänsteperson inom samhällsbyggnad eller sociala området i kommunerna samt personer som arbetar med bostadsbyggande eller förvaltning av bostäder i den privata, kommunala eller ideella sektorn.

Uppdaterad