Konferens

Save the date: Ungas vardag och framtidsutsikter i Göteborgsregionen

Ungdomar står i en ring och ropar.

Plats

Göteborg

Startdatum

27 oktober 2022

Hur mår ungdomar i Göteborgsregionen och hur ser de på framtiden? Boka in 27 oktober för denna konferens där vi presenterar den senaste regionala analysrapporten om Lupp-enkäten (Lupp – Lokal uppföljning av ungdomspolitiken). Det blir också inblickar i bland annat nationell ungdomspolitik och i forskning om ungas psykiska ohälsa.

Bakgrund

Hösten 2020 genomförde nio kommuner i Göteborgsregionen ungdomsundersökningen Lupp* bland sina högstadie- och gymnasieelever. Kommunerna är Ale, Härryda, Kungälv, Kungsbacka, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund och Tjörn.

Lupp-enkätens frågor rör allt från fritid, skola och arbete till trygghet, inflytande och hälsa. Resultaten ger en bred bild av hur kommunernas unga invånare ser på sin tillvaro och vad de tänker om sin framtid. Lupp 2020 har genomförts i samarbete med GR:s forsknings- och utvvecklingsenhet FoU i Väst. Alla deltagande kommuner har under 2021 fått lokala rapporter och använt resultaten i olika sammanhang.

Konferensens innehåll

På den här konferensen presenterar vi resultat från den regionala analysrapport som tagits fram av FoU i Väst i samarbete med fyra forskare, på uppdrag av kommunerna (Läs mer och ladda ner rapporten Ungas vardag och framtidsutsikter i Göteborgsregionen).

Exempel från rapporten

Ett av rapportens kapitel handlar om hur pandemin påverkade de ungas tillvaro utifrån deras egna beskrivningar. I övriga kapitel analyseras ungas tillvaro i både skolan och på fritiden samt deras hälsa, livstillfredsställelse och framtidstro. Rapporten mynnar ut i ett antal åtgärdsförslag utifrån två huvudspår:

  • Vad kan behöva göras för att alla unga ska ha en meningsfull, trygg och delaktig fritid?
  • Vad kan behöva göras för att skolan ska vara en hälsofrämjande miljö där elevers engagemang och delaktighet stärks?

På konferensen presenterar rapportförfattarna Åsa Nilsson, Torbjörn Forkby, Anna Liljeström, Jeanette Olsson och Russell Turner sina analyser och åtgärdsförslag.

Övriga inslag under konferensen

Förutom rapportförfattarna medverkar bland andra:

  • Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), som kommer att ge ett nationellt perspektiv på ungdomsfrågor och ungdomspolitik.
  • Linda Hiltunen, universitetslektor i sociologi, som kommer att berätta om sin forskning om ungas psykiska ohälsa och erfarenheter av förebyggande ungdomsarbete.
  • Christina Nordmark och Peter Möller från Region Dalarna, som kommer att berätta om hur de arbetar strategiskt kring Lupp på både regional och kommunal nivå.

Vi presenterar ett mer detaljerat program i juni.

*Lupp – lokal uppföljning av ungdomspolitiken

Lupp är ett nationellt enkätverktyg som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) erbjuder landets kommuner, regioner och stadsdelar.

Läs mer om hur vi i Göteborgsregionen arbetar med Lupp

Ladda ner årets Lupp-rapport Ungas vardag och framtidsutsikter i Göteborgsregionen

Kontakt

För frågor om konferensens innehåll:

Åsa Nilsson

Analytiker och projektledare

031-335 51 98

För praktiska frågor:

Anmälan

Inbjudan med möjlighet att anmäla sig kommer i juni 2022.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

27 oktober, kl. 9–16.

Göteborg. Lokal meddelas senare.

Målgrupp

Politiker, förvaltningschefer, chefstjänstepersoner, medarbetare inom offentliga verksamheter och andra organisationer som arbetar med eller för ungdomar, samt representanter från ungdomsforum.

Uppdaterad