Konferens

Sexualitet, unga och skolans roll

Illustrerad bild med tre personer.

Plats

Ej bestämt

Startdatum

Ej bestämt

Sedan 2008 har Göteborgsregionen (GR) tillsammans med Kunskapscentrum för sexuell hälsa arrangerat den kostnadsfria konferensen Sexualitet, unga och skolans roll för skolpersonal.

Konferensen arrangeras oftast på onsdagen under vecka 44 och temat ändras varje år. Syftet är att erbjuda aktuell kunskapspåfyllning till skolpersonal inom sexualitet, samtycke och relationer.

Nästa konferens

Information och anmälan till nästa konferens och andra aktiviteter inom området publiceras på srhr.se Länk till annan webbplats.. Där finns även material, inspiration och omvärldsbevakning gällande sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i skolan.

Läs mer om srhr.se

Konferensen 2021

2021 års konferens arrangerades digitalt den 3 november och hade temat "Hur arbetar vi med sexualitet, samtycke och relationer utifrån de reviderade läroplanerna?"

Nästa konferens

Preliminärt vecka 44, 2022

Mer information

Arrangörer

Göteborgsregionen(GR) och Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Västra Götalandsregionen

Länkar

srhr.se. Länk till annan webbplats.

Kunskapscentrum för sexuell hälsa Länk till annan webbplats.

Uppdaterad