Utbildning

Supported Education

Plats

Göteborg

Startdatum

9 maj 2022

Supported Education är en vidareutveckling av Supported Employment och bygger på ett individuellt utformat stöd som hjälper personer med olika typer av studiehinder att klara sina studier.

Metoden bygger från början på en rehabiliteringsmodell, framtagen av Dr. Karen Unger tillsammans med Boston University, där personer med psykisk ohälsa som önskar studera får parallellt stöd i syfte att klara studier. Den bygger också på att stötta personer som av olika orsaker behöver stöd att genomföra studier.

Metoden följer ”Välja-Nå-Behålla”- modellen och är baserad på åtta principer. Det är ett styrkebaserat program med växande och hoppfullhet som grundläggande förhållningssätt.

Mer om kursen

Utbildningen är på två dagar och ger dig en introduktion i metodarbetet. Grundläggande för kursdagarna är de åtta principerna i Supported Education med faserna choose-get-keep, och hur man lägger upp sitt metodarbete utifrån dem. Utbildningen låter dig ta del av erfarenheter och ger dig praktiska verktyg och mallar att använda i ditt fortsatta arbete.

  • Vad är Supported Education?
  • Forskning
  • Erfarenheter – att använda teknikerna i Sverige
  • Supported Educations åtta principer och metodarbete utifrån dessa
  • Praktiska verktyg och tillämpning

Från kursen får du med dig verktygsbok och kursintyg.

Amir Noajnas arbetar som utbildare på Misa Kompetens. Han är uttbildad i Supported Education, Supported Employment och Individual Placement and Support. Amir är även utbildad lärare och har arbetat med elever i behov av anpassad skolgång samt varit arbetsgivare inom åkerinäringen och stöttat anställda med arbetsrehabilitering. Han har vana av att möta deltagare från kommunernas socialtjänst och Arbetsförmedlingen.

Kontakt

För information om kursen:

Karin Westberg

Utbildningsledare och projektledare

031-335 53 88

För information om anmälan:

Kurs och konferens

Kontakta oss för frågor kring anmälan.

Anmälan

Sista anmälningsdag

1 april 2022

Anmälan är bindande och vid återbud efter sista anmälningsdag debiteras full avgift. Du kan alltid överlåta din plats åt någon annan.

Avgift

För anställda i Göteborgsregionens kommuner: 6 500 kr exkl. moms. Övriga: 7 000 kr exkl. moms.

Under dagen ingår förtäring i form av kaffe och lunch.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

9 och 10 maj 2022, kl. 9.00-16.00.

Lokal centralt i Göteborg meddelas i bekräftelsen.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som berörs i ditt arbete inom:

  • daglig verksamhet och är intresserad av ett individuellt fokus för arbetsinriktad verksamhet.
  • särskola och andra program riktat till personer som löper risk att hamna utanför arbetslivet och där du önskar öka på din kunskap inom området ”funktionsnedsättning – arbete”. Du kan vara till exempel studie- och yrkesvägledare eller pedagog inom särskolan eller IV-program.
  • Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Oavsett om du arbetar i projekt eller som handläggare.
  • Kommunal sysselsättnings- och arbetsverksamhet.

Uppdaterad