Utbildning

Supported Employment

Plats

Göteborg

Startdatum

26 mars 2024

Supported Employment är en arbetsmetod som hjälper verksamheter och medarbetare att stötta människor in på arbetsmarknaden. Utbildningen vänder sig till handläggare och stödpersoner inom arbetsmarknadsenheter och socialtjänsten.

Under de fyra utbildningsdagarna går vi igenom de fem grunderna i Supported Employment:

 • Överenskommelse med klient
 • Yrkesprofil
 • Jobbsökande
 • Arbetsgivarengagemang
 • Stöd på och utanför arbetsplatsen

Efter avslutad utbildning ska du som deltagare ha kunskap om de fem stegen i Supported Employment och känna till och ha prövat olika tekniker som underlättar i det dagliga arbetet. Den nya kunskapen och förståelse ska ge förutsättningar att lyckas i implementeringen av metoden.

Efter att du har avslutat utbildningen erbjuds du två tillfällen för personligt implementeringsstöd av utbildningsledare på GR.

Mer om utbildningen

26 mars kl. 09–16

 • Paradigmskifte – Supported Employment
 • Överenskommelse
 • Kommunikation och coachning
 • Motivation
 • Etiska aspekter
 • Yrkes- och intresseprofil
 • Att plocka fram resurser och förmågor
 • Arbetsbeskrivning – systematisk instruktion
 • Praktisk tillämpning av en systematisk instruktion
 • Hemuppgift under kvällen

27 mars kl. 09–16

 • Återkoppling hemuppgift
 • Jobbsökande
 • Arbetsmarknaden
 • Praktiskt arbete som coach
 • Matchning
 • Kontakt med arbetsgivare
 • Studiebesök
 • Arbetsplatsanalys, teori, praktik, återkoppling
 • Introduktion till arbetsgivarengagemang
 • Målarbete

9 april kl. 09–16

 • Marknadsföring
 • Säljtekniker
 • Arbetsgivarengagemang
 • Att introducera en person på arbetsplats
 • Handledaren på arbetsplatsen
 • Att coacha på annan arbetsplats
 • Att bli anställd eller att praktisera
 • Utvärderingsmaterial
 • Nätverkskartläggning
 • Samverkan

10 april kl. 09–16

 • Återkoppling till arbete som har genomförts mellan kurstillfällena.
 • Stöd på och utanför arbetsplatsen
 • Uppföljnings- och utvecklingsarbete
 • Form för samordning av stödresurser
 • Målarbete
 • Att behålla den coachande rollen
 • Fortsatt arbete på hemmaplan
 • Gemensam plattform
 • Utärdering av utbildning

 • ”Metod- och verktygsbok i Supported Employment” (Misa Kompetens, 100 sidor)
 • ”Det Europeiska metodmaterialet Toolkit för mångfald i svensk översättning” (EUSE)

Fredrik Samuelsson har mångårig erfarenhet av att stötta personer med funktionsnedsättningar utifrån Supported Employment, och han utbildar personal i SE:s grundstenar och metodik. Han arbetar som arbetshandledare på Misa parallellt med utbildningsuppdragen och kan bidra med praktiska exempel till de teoretiska grunderna.

Fredrik läser Magisterprogrammet inom handikappvetenskap och har arbetat mycket med ”Empowerment”. Han är även utbildad i handledning via Ersta Sköndal Högskola i Stockholm. Våren 2016 studerade han internationell handikappvetenskap på University of Leeds i norra England.

Fredrik har en fördjupad kunskap kring den sociala modellen kring funktionshinder. Hösten 2021 skriver han sin magisteruppsats på Halmstad Högskola med inriktning; hur rättsvårdande myndigheter informerar och stöttar personer med intellektuella funktionsnedsättningar.

Kontakt

Frågor om kursen:

Karin Westberg

Utbildningsledare och projektledare

031-335 53 88

Frågor om anmälan:

Kurs och konferens

Kontakta oss för frågor kring anmälan.

Anmälan

Sista anmälningsdag

26 februari 2024

Efter sista anmälningsdag är anmälan bindande. Vid återbud därefter debiteras full avgift. Du kan alltid överlåta din plats åt någon annan.

Avgift

12 400 kr exkl. moms.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

Fyra heldagar, kl. 9–16:
26–27 mars och 9–10 april 2024.

Plats centralt i Göteborg meddelas i bekräftelsen som vi skickar cirka tio dagar innan kursstart.

Utbildningen sker i samarbete med Misa kompetens och Kommunförbundet i Skåne och det kommer att vara deltagare från hela landet. Dina kontaktuppgifter i tjänsten (som namn, befattning, arbetsplats och e-postadress) kommer att vidarebefordras till Misa kompetens och du får material och en länk till utbildningen från dem.

Målgrupp

Handläggare och stödpersoner inom arbetsmarknadsenheter och socialtjänsten.

Uppdaterad