Utbildning

Svåra samtal

Plats

Göteborg

Startdatum

19 september 2024

Kursen riktar sig till dig som är chef eller har en arbetsledande befattning. Under kursdagen går vi igenom samtalsteknik och hur du kan förbereda och genomföra svåra och nödvändiga samtal.

Att vara chef och arbetsledare på en arbetsplats innebär att man behöver genomföra samtal som kan upplevas som svåra av olika anledningar, både för arbetstagaren och för den som leder samtalet. Det kan vara utvecklingssamtal, rådgivande samtal eller samtal om konflikter, uppsägningar, missbruk, bedrägerier eller sjukdom.

I den här kursen varvas teori med praktiska diskussioner och övningar kopplade till deltagarnas behov i vardagen.

Mer om kursen

Förutsättningar

Grunden för ett bra samtal, ledarskapsmodeller, samtalsteknik, feedback och jag-budskap.

Faktorer som kan påverka

Exempel på faktorer som kan påverka situation eller samtal. Vi går igenom påverkansfaktorer som stress och dagsform, konfliktförlopp (konflikttrappan, Thomas/Kilmann konfliktteori), tolkning av beteenden, förnekelseprocessen och relationen.

Planering

Exempel på förberedelser; faktainsamling, syfte och budskap, struktur, tid och plats, förstå och hantera försvarsmekanismer och faktorer som påverkar.

Genomförande

Att tänka på vid genomförandet: inledning, regler, presentation av problem, medarbetarens syn, definiera lösning och sammanfattning.

Uppföljning

Hur och varför.

Praktik

Olika case. Vi hanterar olika typer av case och planerar, övar och delar erfarenheter

Metod

Exempel på olika typer av svåra samtal kan vara samtal om agerande, beteende, prestation, lönesamtal, konflikthantering med mera. Vi går bland annat igenom Thomas och Kilmanns konflikthanteringsstilar, Brodal och Nilssons konflikttrappa, Jag-budskap, beteendets påverkan och enkla mallar/checklistor för planering och genomförande.

  • Att du som chef eller ledare får ökad förståelse och verktyg kring agerande vid svåra samtal.
  • Ökad kunskap om att planera och genomföra samtal som är inriktade på bland annat agerande, beteende, prestation, lönesamtal, konflikthantering med mera.
  • Att du har fått en inblick och förståelse för hur ditt beteende och agerande kan underlätta hanteringen av svåra samtal i olika situationer.

Jonas Lundberg har varit verksam som vd för Svenska Ledargruppen och har en gedigen erfarenhet som konsult på strategisk och operativ nivå inom områdena säkerhet, krisberedskap och arbetsmiljö. Under åren har han även verkat som inhyrd operativ chef inom flera områden, bland annat säkerhetschef, personalchef och teknik/fastighetschef inom kommunal förvaltning och kommunala bolag.

Jonas har stor erfarenhet av beredskaps- och säkerhetsarbete inom både offentlig och privat sektor. Han är sedan många år tillbaka en mycket uppskattad utbildare och har även skrivit handböcker och kursmaterial.

Kontakt

Frågor om kursen:

Björn Wallermark

Utbildningsledare och projektledare

031-335 53 64

Frågor om anmälan:

Kurs och konferens

Kontakta oss för frågor kring anmälan.

Anmälan

Sista anmälningsdag

29 augusti 2024

Efter sista anmälningsdag är anmälan bindande. Vid återbud därefter debiteras full avgift. Du kan alltid överlåta din plats åt någon annan.

Avgift

För anställda i Göteborgsregionens kommuner: 2 800 kr exkl. moms. Övriga: 3 100 kr exkl. moms.

I priset ingår kaffe och lunch.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

19 september 2024, kl. 9.00–16. Samling med fika från kl. 8.30.

Plats i centrala Göteborg meddelas i den skriftliga bekräftelsen som vi skickar i samband med sista anmälningsdagen.

Målgrupp

Chefer, arbetsledare och HR.

Uppdaterad