Seminarium

Ta chansen att påverka framtidens forskning om nära vård

Plats

Göteborg

Startdatum

6 oktober 2022

Forskningsnätverket KomFoU bjuder in till workshop. Ta chansen att påverka forskning om vad som bidrar till en god och nära vård för äldre personer med flera vård- och omsorgsgivare!

Omställningen till god och nära vård är tänkt att göra skillnad för alla Sveriges invånare och hjälpa oss att klara välfärdens utmaningar. Målsättningen är en personcentrerad, sammanhållen, samskapad samt hälsofrämjande och proaktiv vård och omsorg. Mer vård ska ges i öppna vårdformer och i hemmet samtidigt som digitala vårdformer och stöd till egenvård ska öka. Mot denna bakgrund är det angeläget att öka forskningen i såväl den kommunala som regionala primärvården där alltmer av framtidens vård kommer bedrivas. Vilka frågor tycker du skulle behöva besvaras för att öka kunskapen om hur en god och nära vård kan uppnås?

Syfte och innehåll

Syftet med workshoppen är att synliggöra relevanta problemställningar utifrån faktiska kunskapsbehov grundade i dina erfarenheter som yrkesverksam inom vård och omsorg. Diskussionerna kommer utgå från dilemman och utvecklingsbehov i dagens vård och omsorg ur patienters och brukares perspektiv, som har identifierats i tidigare forskningsstudier och andra undersökningar. Målet är att resultatet ska ligga till grund för samskapande forskningsprojekt ihop med kommuner och region och de som vården och omsorgen är till för.

Varmt välkommen önskar beredningsgruppen för forskningsnätverket KomFoU!
Theresa Larsen, Helle Wijk, Inger Jansson, Qarin Lood, Ramona Schenell och Zahra Ebrahimi.

Om forskningsnätverket KomFoU

FoU i Väst vid Göteborgsregionen tog i samarbete med Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi samt Centrum för personcentrerad vård (GPCC) vid Göteborgs Universitet hösten 2020 initiativ till att starta ett tvärvetenskapligt forskningsnätverk kring God och nära vård med fokus på kommunal vård och omsorg. Nätverket bildades utifrån ett intresse av att fördjupa kunskaper om vård och omsorg med utgångspunkt i var vården faktiskt bedrivs och kommer att bedrivas.

Det vänder sig till forskare och andra anställda vid Göteborgs universitet och FoU/FoUUI-enheter i Västra Götalands län, samt andra parter som har ett intresse av nätverkets fokusområde.

Läs mer om KomFoU

Kontakt

För frågor om workshoppen:

Theresa Larsen

Analytiker och projektledare

031-335 51 99

För frågor om anmälan:

Kurs och konferens

Kontakta oss för frågor kring anmälan.

Anmälan

Sista anmälningsdag

23 september 2022

Antalet platser är begränsat. Vi förbehåller oss rätten att göra ett urval för att få en spridning mellan olika yrkesgrupper och verksamheter. Du får ett meddelande om du fått en plats efter sista anmälningsdag.

Anmälan är bindande och vid återbud efter sista anmälningsdag debiteras full avgift. Du kan alltid överlåta din plats åt någon annan.

Avgift

Kostnadsfritt.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

6 oktober kl. 13.00–16.00.

Salen Birgit Thelander på Academicum, Medicinaregatan 3 i Göteborg.

Målgrupp

  • Yrkesverksamma inom kommunal vård och omsorg samt regionens hälso- och sjukvård, exempelvis undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, läkare, biståndshandläggare, verksamhetsutvecklare, MAS/MAR och chefer.
  • Forskare med intresse för frågan.

Uppdaterad