Konferens

Teamet – nyckeln för en kvalitetssäker demensomsorg

Plats

Göteborg

Startdatum

10 november 2023

Välkommen till årets demenskonferens – en dag med föreläsningar och utställningar för dig som i din yrkesroll möter personer med demenssjukdom! I år ligger fokus på teamet och dess betydelse för att ge den vård och omsorg som krävs för att personer med demenssjukdom ska få ett gott liv.

Förra årets konferens var så populär att vi i år har utökat till större lokal på Elite Park Avenue, med plats för fler besökare och utställare. På grund av att vi fått in få anmälningar till att delta via länk har vi beslutet att inte erbjuda möjligheten att kunna delta digitalt.

Årets tema: Teamet är nyckeln för en kvalitetssäker demensomsorg

Varje medarbetare i teamet runt en person med demenssjukdom bidrar till att kvalitetssäkra demensomsorgen. Ett välfungerande team skapar en bra arbetsmiljö för både personal, personer med demenssjukdom och deras anhöriga.

Föreläsningar

Under dagen får vi ta del av kunskap som till exempel de senaste rönen om Frontotemporala demenssjukdomar. Vi får också kunskap och inspiration i ämnen som exempelvis mångfald i arbetsgruppen och hur vi hanterar konflikter, samt lyssna till personliga berättelser om vård och bemötande.

Utställningar

På plats finns också drygt 20 utställare, i form av företag, organisationer och kommunala verksamheter som visar produkter eller berättar om hur de arbetar för personer med demensjukdom och deras anhöriga.

Erfarenhetsutbyte

Inte minst får du chansen att mingla med andra i liknande yrkesroller för att dela erfarenheter och inspiration.

Program

08.00 Kaffe/te och registrering

08.45 Välkommen!

Moderator: Anna Engström Celik, verksamhetschef i Göteborgs stad

09.00 Frontotemporala demenssjukdomar – symtom, orsaker och senaste rön

Professor Caroline Graff med forskargrupp på Karolinska institutet kartlägger de gener som orsakar sjukdomen, eller ökar risken för att drabbas av Frontotemporala demenssjukdomar (FTD). Kliniska studier involverar individer med 50 procents risk att utveckla FTD. Studiedeltagarna genomför regelbundna testbatterier över flera år, vilket gör det möjligt att upptäcka och studera eventuella symptom redan i tidig sjukdomsutveckling. Testbatterierna inkluderar MRI, EEG, blodprover, ryggvätskeprov, hudbiopsier, kliniska utvärderingar samt test av kognitiva funktioner. Målet är att kunna använda informationen till att utveckla preventiva behandlingar för FTD, och för att kunna utvärdera effekten av behandlingar under kliniska prövningar med nya mediciner.

Caroline Graff, professor på Karolinska institutet, överläkare i Klinisk genetik, Karolinska universitetssjukhuset i Solna

09.40 Paus med frukt

10.00 Mångfald i arbetsgruppen: Strategier och verktyg

Föreläsningen ger en översikt av den demografiska förändring som Sverige genomgår. Den kommer också att beröra begreppet interkulturell kompetens och vad det innebär i praktiken. Vad händer i arbetsgrupper när mångfalden bland medarbetarna ökar? Hur kan vi bäst hantera de utmaningar som uppstår och nyttja den potential som skapas?

Patrick Gruczkun är utbildningsledare på Göteborgsregionen och har under mer än ett decennium hållit föreläsningar i Sverige och internationellt om interkulturell kompetens och inkludering.

10.40 Vi måste vara mer ärliga mot anhöriga

Ola Polmé menar att vi som personal ofta på grund av rädsla för att säga dåliga saker till de anhöriga ger en felaktig bild av både sjukdomens förlopp och boendets faciliteter. Vi måste sluta presentera särskilda boendet som något helt fantastiskt där till och med en del anhöriga tror att den sjuke blir bättre. Vi måste också medvetandegöra de anhöriga att de behov som den sjuke hade när hen var frisk inte blir desamma när intellektet förfaller. Han kommer också tala om ”aktiviteter” och att vi än idag har ”duschdagar”.

Ola Polmé är sjuksköterska, författare och föreläsare. 1994 började Ola tjänstgöra som sjuksköterska på boenden med psykogeriatrik och blev snabbt den som kontaktades när kommunen hade problem med boenden eller placeringar av personer med socialt avvikande beteendemönster. Han är författare till flera böcker om beteendeförändringar och bemötande.

11.40 Lunch och tid att besöka utställningarna

13.00 Mamma, kommer du att glömma oss nu?

Läraren Ulrika Harmsen var bara 44 år när bomben mycket oväntat slog ned i hennes liv. Tröttheten och förvirringen som hon trodde berodde på en hjärnskakning var i själva verket Alzheimer. Svårast tyckte hon var att berätta för de minderåriga barnen.

Ulrika Harmsen, lärare

13.30 Att belysa Alzheimer – en personlig berättelse om vården och bemötandet

Ett samtal mellan mor och dotter där de reflekterar över hur det var och hur de hade önskat att det hade varit när mannen och pappan Stefan fick diagnosen Alzheimers. De pratar om hur man som anhörig blir den som har ansvar för alla vårdkontakter, hur sjukdomen även gör anhöriga sjuka och om vilket stöd de har fått från Lerums kommun. Familjen medverkade i Uppdrag gransknings tv-serie om tidig demens och de har varit svenska ambassadörer i Alzheimer Europe.

Karin och Janni Ahlgren

14.00 Kaffe/te

14.30 Konflikter ska inte lösas de ska hanteras

En föreläsning om attityder och förhållningssätt, om hur vi behöver hjälpas åt att dra åt samma håll, om motivation, konflikter, utmaningar och den gemensamma tilliten. Hur hanterar vi konflikter i arbetsgruppen om vi inte lyssnar på varandra? Vi behöver tillit och motivation men var finner vi den?

Christina Stielli är författare, föreläsare, organisationsutvecklare och beteendevetare, inom ledarskap, kommunikation och psykologi. Christinas föreläsningar är en intelligent blandning av fakta och underhållning.

15.50–16.00 Avslutning

Utställare

Kontakt

Frågor om innehållet:

Karin Westberg

Utbildningsledare och projektledare

031-335 53 88

Frågor om anmälan:

Kurs och konferens

Kontakta oss för frågor kring anmälan.

Anmälan

Sista anmälningsdag

10 oktober 2023

Efter sista anmälningsdag är anmälan bindande. Vid återbud därefter debiteras full avgift. Du kan alltid överlåta din plats åt någon annan.

Avgift

1 600 kr exkl. moms per person.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.


Mer information

Tid och plats

10 november 2023.

Elite Park Avenue, Kungsportsavenyen 36. Göteborg.

Målgrupp

Politiker, chefer, biståndshandläggare, vårdutvecklare, legitimerad personal, undersköterskor, vårdbiträden med flera som möter demenssjuka i sitt yrke.

Uppdaterad