Utbildning

Tejping – fördjupning, 13 november

Plats

Göteborg

Startdatum

13 november 2024

Kursen "Tejping – fördjupning" är en fortsättning på grundkursen och ger möjlighet till ytterligare metodförankring och praktisk träning. Kursen går igenom hur du kan komma längre i dina tejpingsamtal med hjälp av känslofigurer, nätverkskarta, "delsjälv" och utforskande frågor.

Du får fördjupa dig i hur du kan hålla tejpingsamtal om svåra situationer och händelser som kan behöva bearbetas. På kursen lär du dig mer om hur du med hjälp av tejping kan förstärka barnets och den vuxnes narrativa förmåga när orden inte räcker till, och hur detta kan bidra till ökad kommunikation och förståelse.

Kursdeltagarna kommer att arbeta med fördjupning, övningar och fallbeskrivningar under förmiddagen och på eftermiddagen med feedback och metodstöd utifrån egna exempel.

För att kunna gå fördjupningskursen behöver du tidigare ha gått en grundkurs i tejpning: Tejping – Gestaltande kommunikation Länk till annan webbplats.

Innehåll

  • Teoretisk förankring
  • Fördjupa tejpingsamtal med hjälp av känslofigurer, nätverkskarta och användandet av ”delsjälv” och inre och yttre samtal
  • Alter ego-figurens egenskaper, funktion och användningsområden
  • Rekonstruktion av svåra händelser/situationer
  • Konkreta tekniker och vägledande principer
  • Övningsmoment

Upplägg

Kursdagarna varvar föreläsning med övningar och diskussioner. Innehållet utgår från teori, praktiska exempel och relevant litteratur.

Utbildare

Sara Pang

Sara är socionom, handledare i psykosocialt arbete och har en kandidatexamen i psykologi. Hon arbetar som kurator på Specialistcentrum Barn och Unga, Angereds närsjukhus, och på deltid som handledare samt utbildare i Barnorienterad familjeterapi (BOF) och Tejping. Sara har arbetat länge med samspels- och familjebehandling inom socialtjänsten och med utredning och behandling inom barn- och ungdomspsykiatrin. Hon har lång erfarenhet av olika arbetssätt såsom tejping, BOF, Marte meo samt föräldrastödsprogrammet Trygghetscirkeln – Circle of security.

Britt Olsson

Anna Britt Olsson är socionom och arbetar som familjebehandlare i Barnteamet i Socialförvaltning Sydväst.

Sagt om utbildningen

Exempel på kommentarer från deltagare i utvärderingen av tidigare kursomgång:

  • "Oerhört lärorik kurs med många bra övningar och möjligheter till reflektion kopplat till det praktiska arbetet."
  • "Har inte gått en kurs på länge som jag kunnat ta med mig så många nya strategier och metoder ifrån till mitt arbete. Stort plus på det!"
  • "Suverän kursledare! Väldigt kunnig, inlyssnande och personlig!"

Även som uppdragsutbildning

Vi kan även ge denna utbildning på uppdrag. Hör av er om ni vill att vi anordnar utbildningen för just er verksamhet.

Kontakt

Frågor om kursen:

Patrick Gruczkun

Utbildningsledare och projektledare

031-335 51 82

Frågor om anmälan:

Kurs och konferens

Kontakta oss för frågor kring anmälan.

Anmälan

Sista anmälningsdag

18 oktober 2024

Efter sista anmälningsdag är anmälan bindande. Vid återbud därefter debiteras full avgift. Du kan alltid överlåta din plats åt någon annan.

Avgift

För anställda i Göteborgsregionens kommuner: 3 200 kr exkl. moms.
Övriga: 3 500 kr exkl. moms.

I avgiften ingår fika, lunch och kursmaterial.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

13 november 2024, kl. 9–16. Start med fika från 8.30.

GR Konferens, Anders Personsgatan 8, Göteborg.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som har gått grundkursen Tejping – gestaltande kommunikation, och på olika sätt har samtal med barn, unga och familjer där tejpande kan vara till nytta. Exempelvis som familjebehandlare /utförare inom socialtjänstens resursenheter, skolkurator, socialpedagog i skola, behandlingspersonal inom institutionsvård exempelvis HVB, kvinnoboenden och inom familjerätten.

Deltagarna i denna kurs kommer dels från GR:s kurs och konferens-verksamhet och dels från Yrkesresan Barn och unga.

OBS! Om du arbetar inom Socialtjänstens barn och unga-myndighet ska du istället gå denna utbildning genom www.yrkesresan.se Länk till annan webbplats.

Uppdaterad