Utbildning

Tejping – gestaltande kommunikation, start 27 september

Plats

Göteborg

Startdatum

27 september 2024

Kursen ger dig en grundläggande förståelse för hur arbetet med barn, unga och familjer med olika problemställningar kan utvecklas med hjälp av tejping. Du lär dig att använda tejping i informativa, kartläggande och behandlande samtal.

På kursen kommer du att få lära dig hur visualisering och externalisering kan förstärka barnets och den vuxnes narrativa förmåga när orden inte räcker till och hur detta kan bidra till ökad kommunikation.

Innehåll

Om tejping

 • Metodens bakgrund och framväxt
 • Vilka användningsområden tejping har

Användning av tejping

 • Vikten av förberedelse och genomtänkt syfte med samtalet
 • Att anpassa samtalet efter barn behov, mognad och ålder
 • Hur bristande verbal förmåga på grund av ålder, trauma, funktionsnedsättning, språk kan kompletteras med hjälp av tejping

Samtal med barn

 • Barns delaktighet och vikten av att göra sin röst hörd
 • Föräldrars delaktighet utifrån möjlighet
 • Att vara den trygga vuxna i samtalet

Teoretisk förankring

 • Teoretiska förklaringsmodeller som kopplas till arbetet med tejping
 • Genomgång av vägledande begrepp för arbete med tejping:
  – samhandling
  – externalisering
  – narrativt fokus
  – mentalisering
  – visualisering

Konkreta verktyg och vägledande principer

 • Om hur samtal kan planeras och genomföras med hjälp av tolk
 • Om samhandlingsplanschen som ett sätt att prata om begreppet samhandling, relationer i familjen och att prata om familjens vardagsstruktur
 • Information om arbetsmaterial, hemsidor och litteratur för vidare studier

Upplägg

Kursdagarna varvar föreläsning med övningar och diskussioner. Innehållet utgår från teori, praktiska exempel och relevant litteratur. Observera att kursen följer ett upplägg som kräver att ni deltagare är med alla dagar. Vid eventuell frånvaro måste du kontakta utbildningsanordnaren så snart som möjligt.

Utbildare

Sara Pang

Sara är socionom, handledare i psykosocialt arbete och har en kandidatexamen i psykologi. Hon arbetar som kurator på Specialistcentrum Barn och Unga, Angereds närsjukhus, och på deltid som handledare samt utbildare i Barnorienterad familjeterapi (BOF) och Tejping. Sara har arbetat länge med samspels- och familjebehandling inom socialtjänsten och med utredning och behandling inom barn- och ungdomspsykiatrin. Hon har lång erfarenhet av olika arbetssätt såsom tejping, BOF, Marte meo samt föräldrastödsprogrammet Trygghetscirkeln – Circle of security.

Sagt om utbildningen

Exempel på kommentarer från deltagare i utvärderingen av tidigare kursomgång:

 • "Bra engagerade föreläsare som gav bra exempel och gav förutsättningar för ett öppet diskussionsklimat"
 • "Bra blandning med teori och praktik, Mycket bra att få öva på utbildningsdagarna."

Även som uppdragsutbildning

Vi kan även ge denna utbildning på uppdrag. Hör av er om ni vill att vi anordnar utbildningen för just er verksamhet.

Kontakt

Frågor om kursen:

Patrick Gruczkun

Utbildningsledare och projektledare

031-335 51 82

Frågor om anmälan:

Kurs och konferens

Kontakta oss för frågor kring anmälan.

Anmälan

Sista anmälningsdag

5 september 2024

Efter sista anmälningsdag är anmälan bindande. Vid återbud därefter debiteras full avgift. Du kan alltid överlåta din plats åt någon annan.

Avgift

För anställda i Göteborgsregionens kommuner: 8 800 kr exkl. moms.
Övriga: 9 200 kr exkl. moms.

I avgiften ingår fika, lunch och kursmaterial.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

Dag 1: 27 september 2024, kl. 9–16.
Dag 2: 6 november 2024, kl. 9–16.
Dag 3: 4 december 2024, kl. 9–12.

GR Konferens, Anders Personsgatan 8, Göteborg.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som på olika sätt har samtal med barn, unga och familjer där tejpande kan vara till nytta. Exempelvis som familjebehandlare /utförare inom socialtjänstens resursenheter, skolkurator, socialpedagog i skola, behandlingspersonal inom institutionsvård exempelvis HVB, kvinnoboenden och inom familjerätten.

OBS! Om du arbetar inom Socialtjänstens barn och unga-myndighet ska du istället gå denna utbildning genom www.yrkesresan.se Länk till annan webbplats.

Uppdaterad