Utbildning

The Human Element – Den goda organisationen

Plats

Fiskebäckskil

Startdatum

2 oktober 2023

Vi erbjuder dig att delta i The Human Element (THE), ett femdagars seminarium i internatform. THE vänder sig till alla som vill stärka sin självkänsla och handlingskraft för att skapa ett effektivt ledarskap, prestationer och relationer utöver det vanliga.

THE bygger på FIRO-teorins grundprinciper:

  • Självkänsla – en förutsättning för personlig och professionell utveckling
  • Öppenhet – den stora förenklaren i privata och professionella relationer
  • Självbestämmande – att ta ansvar, göra medvetna val och bestämma över mitt liv frigör energi och skapar handlingskraft och glädje

Du får:

  • stor insikt i hur ditt beteende, dina känslor för andra och din självkänsla påverkar dig och ditt liv,
  • förståelse för hur du påverkar andra i din omgivning och hur du påverkas av andra,
  • starkt ökad förmåga att ge och ta feedback,
  • ökad självkännedom och självkänsla, vilket tydligt ökar din handlingskraft och därmed din effektivitet.

Organisationen får:

  • förbättrad och tydligare kommunikation,
  • ökad öppenhet och tillit i arbetsgruppen,
  • en välfungerande, effektiv och ansvarstagande organisation.

Innehåll

Seminariet handlar om att fokusera på oss själva som individer; våra
beteenden, känslor och självuppfattning samt att utforska vår relation till
oss själva och andra. I nästa steg av seminariet fokuserar vi på gruppen och tillämpningen av våra insikter, till exempel samarbetsformer, utvecklande samtal och beslutsprocesser.

Pedagogik

Seminariet baseras på er deltagares egna upplevelser, insikter och erfarenheter.
Vi arbetar intensivt med upplevelsebaserad inlärning och processen bygger på reflektion, både individuell såväl som i större och mindre grupper. Vi använder oss av olika källor till självkännedom, exempelvis korta teoriavsnitt med dialog, självskattningsinstrument, övningar, visualiseringar samt träning i att ge och ta emot feedback.

Metod

Upplevelsebaserad inlärning samt miniföreläsningar, instrument för självbedömning, feedback, visualiseringar och aktiva övningar.

Handledare

Alla våra handledare är erfarna och seniora konsulter. De har samlats utifrån en gemensam värdegrund och är licensierade av Will Schutz Associates i USA.

Kontakt

För frågor om kursen:

För frågor om anmälan:

Kurs och konferens

Kontakta oss för frågor kring anmälan.

Anmälan

Sista anmälningsdag

1 september 2023

Efter sista anmälningsdag är anmälan bindande. Vid återbud därefter debiteras full avgift. Du kan alltid överlåta din plats åt någon annan.

Avgift

För anställda i Göteborgsregionens kommuner: 17 550 kr plus internat 11 900 kr (exklusive moms).
Övriga: 19 500 kr plus internat 11 900 kr (exklusive moms).

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

2–6 oktober 2023 (vecka 40).

Gullmarstrand, Fiskebäckskil.
Start kl. 9.00 på måndagen och avslut senast 15.00 på fredagen.

Målgrupp

Vi vänder oss till alla ledare som vill öka sin personliga kompetens och
självkännedom. Till dig som vill skaffa dig möjlighet till förbättrade relationer
och en djupare förståelse för människors och gruppers utveckling.
Seminariet är särskilt värdefullt för dig som leder andra.

Uppdaterad