Utbildning

Tillitsbaserat ledarskap

Plats

Göteborg

Startdatum

23 augusti 2022

Tillitsbaserat ledarskap utgår från grundsatsen att alla människor vill göra ett gott jobb och har en äkta önskan att hjälpa andra. Den här tredagarskursen riktar sig till dig som chef eller ledare i kommunal verksamhet.

Tillitsbaserat ledarskap är ett ledarskapsprogram för den nya tidens offentliga organisationer. Programmet vänder sig till dig som vill vara med och utveckla ledarskap till en kollektiv kraft som på riktigt kan förändra och förbättra villkoren för alla som arbetar inom våra viktigaste samhällsfunktioner. Med kursen vill vi erbjuda dig en möjlighet att utveckla och förbättra ditt och samtidens ledarskap.

Vad innebär tillitsbaserat ledarskap?

Tillitsbaserat ledarskap handlar bland annat om:

  • att skapa och distribuera ledarskap (fördela ut ledarskapet i organisationen)
  • att skapa attraktivitet, meningsfullhet och glädje
  • att gå från att vara ensam ledare till vara en del i ett lag som tar ett gemensamt ansvar
  • att utveckla tillitsfulla relationer som leder till goda prestationer och verksamhetsresultat
  • att utveckla en djup förståelse för ditt sammanhang och dina personliga förutsättningar
  • att tillsammans med andra utveckla organisationskulturen till en framgångsfaktor.

Tillitsbaserat ledarskap utgår från grundsatsen att alla människor vill göra ett gott jobb och att alla människor har en äkta önskan att hjälpa andra. När samma människor finns i en organisation med hög detaljstyrning och kontroll tappar vi motivation och prestationen går ner. I Tillitsbaserat ledarskap lär vi oss att bygga prestation och resultat genom tillit och samarbete.

Upplägg

Programmet är uppbyggt enligt tillitsdelegationens sju principer för tillitsbaserad styrning och ledning. För att säkerställa bästa effekt är även pedagogiken forskningsbaserad och grundad i Henry Mintzbergs beprövade metoder för ledarutveckling. I korthet går pedagogiken ut på att lära genom att tillsammans med andra reflektera över egna och andras erfarenheter. Till hjälp finns erfarna handledare inom tillitsskapande ledarskap och förändringspsykologi. Handledarna leder processen framåt och tillför nya perspektiv.

Efter avslutat program:

  • har du formulerat och prövat dina ledningsprinciper för att öka tilliten och prestationen i din omgivning,
  • har du i samspel med andra ökat din förmåga att leda och skapa nytt ledarskap i ditt sammanhang,
  • är du en viktig medskapare av ett hållbart ledarskap för samtidens offentliga organisationer.

Gruppstorlek: 10-20 personer, med två handledare vid fler än 12 anmälda.

Utbildare

Ansvariga utförare för Göteborgsregionens program i Tillitsbaserat ledarskap är YesP. Handledare är Lisa Arnborg, Fredrik Wahlberg, Cecilia Alwin och Juan-Pablo Ortiz. Alla handledare har lång erfarenhet inom organisationsutveckling med fokus på tillit, arbetsglädje och prestation. I sitt arbete har de mött tusentals ledare och medarbetare i olika utvecklingsprogram.

Film om kursen

Kontakt

För frågor om kursen:

För frågor om anmälan:

Kurs och konferens

Kontakta oss för frågor kring anmälan.

Anmälan

Sista anmälningsdag

11 augusti 2022

Anmälan är bindande och vid återbud efter sista anmälningsdag debiteras full avgift. Du kan alltid överlåta din plats åt någon annan.

Avgift

För anställda i Göteborgsregionens kommuner: 9 800 kr exkl. moms.
Övriga: 10 600 kr exkl. moms.

Fika och lunch ingår.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

23 augusti, 13 september och 12 oktober. Samtliga dagar kl. 09.00–16.30.

Programmet genomförs i Göteborg. Lokal meddelas i bekräftelsen som vi skickar cirka 10 dagar innan programstart.

Målgrupp

Chefer och ledare i kommunal verksamhet.

Samarbetspartner

YesP

Logotyp för YesP

Uppdaterad