Utbildning

Tillsammans för gemenskap – Mötesplats Hälsofrämjande och förebyggande

Plats

Göteborg

Startdatum

12 december 2023

SAVE THE DATE: Nu upprepar vi succén från 2022 och bjuder in till att medverka på Mötesplats hälsofrämjande och förebyggande. Detta blir en dag för erfarenhetsutbyte, inspiration och ny kunskap!

Flera statliga utredningar visar på att det förebyggande arbetet blir allt viktigare. Detta blir extra tydlig när den demografiska kurvan visar på att vi blir allt fler äldre i samhället. Många äldre är också friskare än förr, men ett långt liv innebär också ökad risk för att drabbas av olika sjukdomstillstånd och funktionsnedsättningar. Många har förlorat make eller maka och nära och kära, och lider av ensamhet och psykisk ohälsa. Ensamhet kan leda till ohälsa både fysiskt och psykiskt och hos äldre män är risken för suicid högre än för andra grupper.

Det förebyggande arbetet har stor betydelse. Men äldre invånare är ingen homogen grupp och vi ser att arbetet med att nå ut till exempelvis äldre utrikesfödda kräver nya metoder och ökad samverkan med till exempel föreningar och trossamfund. För att med begränsade resurser arbeta hälsofrämjande och förebyggande för äldre i framtiden krävs nya samarbeten med många olika aktörer såväl inom egna kommunen som med andra organisationer och civilsamhället.

Innehåll på mötesplatsen

GR:s nätverk för Hälsofrämjande och förebyggande har tagit initiativ till den här mötesplatsen med syftet att sprida erfarenheter. Det blir en dag då du kan inspirera och få inspiration, samt ta del av och öka din kunskap om vad som händer inom Göteborgsregionens kommuner.

På mötesplatsen kommer vi ta upp följande frågeställningar:

  • Vilka insatser har största effekt på hälsan?
  • Hur når vi ut bäst och hur når vi dem vi inte når idag, exempelvis personer i ofrivillig ensamhet?
  • Hur kan vi utveckla nya former av hälsofrämjande och förebyggande verksamheter, och hur kan vi utveckla samarbete med fler aktörer i samhället?

Vi vill att du medverkar!

Det unika med Mötesplatskonceptet är det kollegiala erfarenhetsutbytet där vi delar med oss till varandra mellan verksamheterna och kommunerna. Ta chansen och dela med er om något arbete i just er verksamhet!

Skriv ner och berätta kort (max en halv A4) om vad ni vill presentera. Skicka ditt bidrag senast 1 september 2023 via e-post till karin.westberg@goteborgsregionen.se. I början av oktober räknar vi med att ha klart ett program och ser gärna att du/ni är en del av detta. Vi erbjuder alla som medverkar med ett seminarium eller en workshop en utbildningsdag i presentationsteknik.

Kontakt

Frågor om mötesplatsen:

Anna Haglund

Planeringsledare och projektledare

031-335 51 76

Karin Westberg

Utbildningsledare och projektledare

031-335 53 88

Anmälan

Program och möjlighet att anmäla sig kommer efter sommaren.

Avgift

Mötesplatsen finansieras till stor del med statliga medel men för att alla ska kunna delta kommer vi ta ut en mindre avgift.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

Tisdag 12 december 2023.

Elite Park Avenue, Kungsportsavenyen 36 i Göteborg.

Målgrupp

I första hand är detta en mötesplats för chefer och medarbetare i kommunernas hälsofrämjande- och förebyggandeverksamheter, men även verksamhetsutvecklare, biståndshandläggare och folkhälsosamordnare som arbetar med äldrefrågor är välkomna att delta.

Uppdaterad