Utbildning

Train the trainer

Plats

Göteborg

Startdatum

1 december 2022

Train the trainer är en metod för dig som har ett uppdrag att utbilda och coacha dina kollegor vid införandet av nya arbetssätt eller verktyg på din arbetsplats inom vård och omsorg. Detta är en grundutbildning på två dagar för dig som är ny i uppdraget, och den ger dig verktyg för att lära och stötta dina kollegor.

Rollen som trainer/utbildare är något av det roligaste som finns men det finns utmaningar. En är att vi lär oss på olika sätt, vilket ställer krav på dig som utbildare att öva upp din förmåga att se andra människor och anpassa ditt förhållningssätt, både vad gäller deltagare och den teknik ni har att tillgå. En förändring sker inte från en dag till en annan. Förändringar tar tid och det är viktigt att ta upp det redan från början.

Tillfälle 1. Hur man skapar förutsättningar för förändring och att lära ut nya arbetssätt

Torsdag 1 december kl. 9–15

Vi kommer att ta upp följande områden:

  • Att klargöra syftet med en förändring
  • Förändringsteori och effektkedja – vad behöver hända och vilken är min roll för att önskade förändringar ska ske hos medarbetarna?
  • Att möta motstånd och andra utmaningar
  • Situationsanpassat ledarskap – hur kartlägger jag medarbetarens kompetensbehov och anpassar utbildningen/handledningen därefter?
  • Att planera baklänges – från syfte till introduktion och stöttning

Stor vikt kommer att läggas på reflektion och diskussioner för lärande och planering utifrån deltagarnas lokala uppdrag.

Utbildare

Jenny Hostetter, pedagog och projektledare på Göteborgsregionen.

Efterarbete

Efter utbildningsdagen får du en inspelad föreläsning med fokus på motivation. Syftet är att ge stöd i det fortsatta arbetet. Tidsåtgång: cirka 40 minuter.

Tillfälle 2. Kommunikation och presentationsmetodik

Torsdag 8 december kl. 13–16

Grundläggande kunskap om att presentera och tala inför andra samt att producera enklare utbildningsmaterial. Konkreta tips om kroppsspråk, Powerpoint, bildhantering och film. Du kommer att få testa verktyg som du kan använda för att ta fram informationsmaterial, korta filmer med mera och behöver därför ha med dig en dator, surfplatta eller mobil.

Förarbete

Veckan innan kommer du att få en inspelad föreläsning på cirka 30 minuter som du ska ha tagit del av i förväg. Detta för att du ska ha kommit en bit på vägen vad gäller faktakunskap och påbörjat din egen reflektion kring ditt uppdrag och vilken ny kunskap du behöver.

Utbildare

Märit Malmberg Nord, kommunikatör på Göteborgsregionen.

Kontakt

För frågor om kursen:

Karin Westberg

Utbildningsledare och projektledare

031-335 53 88

För frågor om anmälan:

Kurs och konferens

Kontakta oss för frågor kring anmälan.

Anmälan

Sista anmälningsdag

1 november 2022

Anmälan är bindande och vid återbud efter sista anmälningsdag debiteras full avgift. Du kan alltid överlåta din plats åt någon annan.

Avgift

För anställda i Göteborgsregionens kommuner: 2 400 kr exkl. moms.
Övriga: 2 900 kr exkl. moms.

Vid första tillfället som är en heldag ingår kaffe och lunch. Vid andra tillfället ingår kaffe.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

1 december kl. 9–15 och 8 december kl. 13–16

Lokal centralt i Göteborg meddelas med bekräftelsen.

Målgrupp

Medarbetare inom vård och omsorg som har ett tydligt uppdrag att vara ett stöd för sina kollegor när det gäller att föra in ny kunskap i organisationen, till exempel nya digitala verktyg.

Uppdaterad