Konferens

Ungdomsmottagningen gör skillnad för ungdomars hälsa

Plats

Online

Startdatum

14 mars 2022

Välkommen till den digitala konferensen Ungdomsmottagningen gör skillnad för ungdomars hälsa. Konferensen riktar sig till politiker, chefer och nyckelpersoner i kommuner och regionen, samt andra som arbetar med ungdomars hälsa.

Ungdomsmottagningarna i Västra Götaland vänder sig till personer mellan 13 och 24 år, det vill säga den som befinner sig i olika faser av ett vuxenblivande. Ungdomsmottagningarna beskrivs som lågtröskelverksamheter. Oavsett vad ungdomen söker för ska hen få en första hjälp på ungdomsmottagningen.
På den här digitala konferensen får du ta del av två utvärderingar av insatser som ungdomsmottagningarna i Västra Götalandsregionen gör för att främja ungdomars hälsa.

Vanda Oskarsson, Västra Götalandsregionen, och Jonas Huldt, företaget Payoff, presenterar en utvärdering gjord av Föreningen för Sveriges ungdomsmottagningar (FSUM) som i ekonomiska termer beskriver den nytta som ungdomsmottagningarna skapar genom att stödja unga och unga vuxna till god hälsa på deras väg mot vuxenlivet. Särskilt gäller detta med fokus på sexuell, reproduktiv och psykosocial hälsa.

Jeanette Olsson, FoU i Väst, Göteborgsregionen, redovisar en fördjupad uppföljning av länets ungdomsmottagningar, gällande den statliga satsning på psykisk hälsa som pågått sedan 2016. Uppföljningen genomfördes av Göteborgsregionen, FoU i Väst, på uppdrag av Vårdsamverkan i Västra Götaland.

Det kommer finnas möjlighet att ställa frågor och chatta med föredragshållarna.

Inbjudan i pdf-format Pdf, 618 kB.

Kontakt

Upplysningar om innehåll:

Catharina Sundström, VästKom, catharina.sundstrom@vastkom.se

Praktiska upplysningar:

Karin Westberg

Utbildningsledare och projektledare

031-335 53 88

Anmälan

Sista anmälningsdag

7 mars 2022

Avgift

Ingen avgift – finansieras av medel från Regionhälsan, Västra Götalandsregionen.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

Måndag 14 mars 2022, kl. 13.00–16.00.

Konferensen sker online. Länk kommer via mejl cirka en vecka före sändningen.

Målgrupp

Konferensen riktar sig till politiker, chefer och nyckelpersoner från länets kommuner och Västra Götalandsregionen, samt organisationer och övriga med ett intresse för ungdomars hälsa.

Finansiärer och samarbetspartners

Västra Götalandsregionen (finansiär), Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa Västra Götaland och Göteborg , VästKom, Fyrbodals kommunalförbund, Boråsregionen och Skaraborgs kommunalförbund.

Uppdaterad