Utbildning

Utvecklande ledarskap (UL), start 18 september

Plats

Varberg och Göteborg

Startdatum

18 september 2024

Utvecklande Ledarskap (UL) är Försvarshögskolans ledarskapsmodell sedan 2003, och den tillämpas sedan 2004 även inom statliga och kommunala sektorer samt inom det privata näringslivet.

Utvecklande Ledarskap utgår från den amerikanska ledarskapsteorin Transformational leadership (Bass, 1998). Modellen kännetecknas av att ledaren uppträder som föredöme och lyfter upp frågor om moral och etik samt agerar utifrån en synliggjord värdegrund. En utvecklande ledare utmärks även av inspiration och motivation i syfte att stimulera delaktighet och kreativitet, samt av personlig omtanke som handlar om att ge stöd men också konfrontera i gott syfte, både för individen och för organisationen.

Utvecklande Ledarskap är anpassad till svenska förutsättningar och har även kompletterats med en modell som visar hur ledarens faktiska beteende beror på samverkan mellan ledar- och omgivningskaraktäristik. Ju bättre grundläggande förutsättningar den enskilde ledaren har, desto större potential finns för utveckling.

Syfte och upplägg

Kursens syfte är att, med stöd av ledarskapsmodellen samt en 360-­graders inventering av deltagarens aktuella ledarbeteenden, ge verktyg till reflektion, analys och utveckling av sina dagliga ledarhandlingar. Det innebär att deltagaren i förväg fyller i ett bedömningsformulär i självskattning. Formuläret sänds till ytterligare 6-10 personer för skattning av deltagarens ledarbeteende, och detta sammanställs sedan inför den första dagen av utbildningen. Sammanställningen ligger till grund för arbetet under dagarna. Handledaren ringer vid minst ett tillfälle mellan den tredje och fjärde dagen för att stämma av och bidra.

Lärandemål

De uppdrag som handledare eller konsulter anlitas för innefattar oftast flera målsättningar, till exempel individens och gruppens utveckling inom befintligt ramverk och att kunna hantera problematik i mellanmänskliga relationer direkt och indirekt. Detta ska leda till att effektiviteten i organisationen på sikt förbättras genom att individens inre motivation ökar genom upplevd delaktighet.

Efter kursen förväntas du som deltagare därför ha fått:

  • Kunskap om den teoretiska grunden för Utvecklande Ledarskap.
  • Ökad självkännedom genom personlig feedback på ditt ledarskap.
  • En personlig handlingsplan för utveckling av ditt ledarskap.
  • Verktyg för individuell och organisatorisk utveckling.
  • Utbyte av erfarenheter med andra ledare.

Utbildare

Mette Hartelius och Lennart Gyllensten, certifierade av ILM. De har varit UL-handledare för GR i över 15 år.

Kontakt

Frågor om kursen:

Frågor om anmälan:

Kurs och konferens

Kontakta oss för frågor kring anmälan.

Anmälan

Sista anmälningsdag

21 augusti 2024

Efter sista anmälningsdag är anmälan bindande. Vid återbud därefter debiteras full avgift. Du kan alltid överlåta din plats åt någon annan.

Avgift

För anställda i kommunerna i Göteborgsregionen: 23 350 kr exkl. moms. Övriga: 24 650 kr exkl. moms.

I avgiften, som faktureras i efterhand, ingår enkäter, databearbetning, logi och förtäring.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

18–20 september och 23 oktober 2024.

De tre första dagarna genomförs på internat, Hotell Havanna i Varberg, och den sista dagen centralt i Göteborg. Vägbeskrivning får du med bekräftelsen.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till chefer och blivande chefer, men även till dig som har en ledande roll utan personalansvar.

Uppdaterad