Konferens

Utvecklande medarbetarskap introduktion

Gruppövning

Plats

Göteborgsregionen

Startdatum

1 september 2023

Arbetsmiljön påverkar resultat, effektivitet och sjukfrånvaro. Vi är varandras arbetsmiljö och behöver därför ta ett gemensamt ansvar för att den blir bra. Är du nyfiken på hur ni i er verksamhet kan arbeta för ökad delaktighet, engagemang och ansvarstagande hos era medarbetare?

Utvecklande Medarbetarskap Introduktion vänder sig till dig som arbetar som HR-specialist, ledare eller annan nyckelperson som ansvarar för verksamhetsutveckling. Programdagen genomförs av Framtidens ledare på Göteborgsregionen (GR).

I dagens föränderliga arbetsliv behöver inte bara ledare utvecklas, utan även medarbetare. Ett aktivt medarbetarskap är en förutsättning för att verksamheten skall fungera väl och för att den skall klara av att anpassa sig till nya förutsättningar och krav.

Vad kännetecknar ett utvecklande medarbetarskap – UM

Medarbetarskap handlar om hur vi förhåller oss till arbetsuppgifterna, till arbetskollegorna och till arbetsgivaren. Det betyder att medarbetarna tillsammans med chefen ska ta ansvar för de resultat som uppnås, för arbetsmiljön och för arbetsplatsen i sin helhet. Alla är medarbetare – och vissa medarbetare har ett ledaransvar. Ett aktivt medarbetarskap handlar om att ta ansvar för att relationen fungerar bra med sig själv, sina kollegor, sin chef och dom man är till för.

En utvecklande medarbetare:

  • Är engagerad och tar ansvar
  • Visar personlig omtänksamhet
  • Konfronterar konstruktivt
  • Stöttar chefen
  • Visar ett positivt förhållningssätt
  • Inspirerar till kreativitet
  • Har god stresstålighet

Försvarshögskolans modell för Utvecklande Ledarskap (UL), modellen för det Indirekta Ledarskapet (IL) samt modellen för det Utvecklande Medarbetarskapet (UM) (1) utgör tillsammans en väl beforskad teoretisk ram för hur hela styrkedjan kan samverka för bästa resultat. Vi använder ett av Försvarshögskolan (FHS) framtaget självskattningsverktyg med hög reliabilitet; UMM- Utvecklande Medarbetarskap Medarbetarskapsbedömning, vilket utgör underlag för lärande reflektioner om medarbetarskap på arbetsplatsen.

Även Tillitsdelegationens slutsatser (2016 - 2020) om att leda i tillit med ökat förtroende till medarbetares förmåga och förväntan om ansvarstagande i alla led ligger till grund.

Målet med programdagen är att du skall få en ökad förståelse för vad utvecklande medarbetarskap innebär och hur ni i er verksamhet kan arbeta med att utveckla relationen chef och medarbetare för att på sikt nå högre effektfullhet organisationen.

Utifrån teori och modeller kommer du få en introduktion kring hur IL – UL och UM fungerar och hur de kan samspela med varandra för att skapa bästa förutsättningar för en utvecklande och hållbar verksamhet.

Syftet med programdagen:

  • Ge introduktion och inspiration för hur ni kan arbeta med det utvecklande medarbetarskapet i er verksamhet.
  • Bidra till att regionen genomsyras av ledare som verkar för och arbetar med ett utvecklande medarbetarskap.
  • Bilda nätverk och erfarenhetsutbyte för regionens verksamhetsutveckling.

Kontakt:

Heléne Raa

Processledare Framtidens ledare

031-335 50 62

Jessica Johansson

Processledare Framtidens ledare

031-335 50 25

Anmälan

Sista anmälningsdag

15 augusti 2023

Efter sista anmälningsdag är anmälan bindande. Vid återbud därefter debiteras full avgift. Du kan alltid överlåta din plats åt någon annan.

Avgift

1 850kr/deltagare, exkl. moms, fika och lunch ingår.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

Fredag 1 september 2023 08:30-15:00

GR, Anders Personsgatan 8, Göteborg

Målgrupp

HR-specialister, ledare och nyckelpersoner för verksamhetsutveckling

Uppdaterad